کتابدارانه ها

همایش کتابدارانه در خوزستان

شنیده ها حاکی از آن است که گفتگوهایی صورت گرفته برای اینکه یک همایش ملی کتابدارانه توسط دانشگاه آزاد مسجد سلیمان برگزار شود. از جزئیات برگزاری این همایش هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست.

یک همایش ملی و غرایب آن

از عجایب روزگار یکی هم برگزاری یک همایش ملی مربوط به زنان و اینترنت و هزاره سوم هست که یکی دوبار فراخوان مقاله اش تمدید شود بعد با وجود داشتن حامیان مالی فراوان از نویسندگان مقالات( به خصوص نویسنده سوم به بعد) هزینه ثبت نام کلان دریافت کند و بعد هم به خود اجازه دهد تا در محتوای مقالات نویسندگان دستکاری کند و آخر سر هم کلی مدارک از نویسندگان مقالات بخواهد که برای خرید منزل هم این مدارک را نمیخواهند! در ضمن از اسکان هم خبری نیست. افزون بر این معلوم نیست که حتما مجموعه مقالات هم داشته باشند. مثل همایشی که دو سال پیش دانشگاه ص م ا وابسته به ص د برگزار کرد آخر سر هم معلوم نشد که آخرش چه شد...

هنر کتابی

یک کار هنری زیبا در اسپانیا. این بار با انبوهی از کتابها.

گزارش سفر: نانسی ۲۰۰۶

یکی دیگر از سخنرانی های هفتگی دانشگاه چمران اهواز امروز با سخنرانی دکتر عصاره برگزار شد. وی پیش از سخنرانی خود در مورد اهمیت مجموعه همایشهای کول نت صحبت کرد. این همایش که در قالب یک کارگاه هفتمین دوره اش را می گذارند در یکی از بهترین شهرهای فرانسه از نظر آب و  هوایی و امکان دیدنی برگزار شد: نانسی. ساختمان برگزاری همایش روی تپه ای مشرف به شهر نانسی بوده است. خانم دکتر عصاره در نانسی چهار سخنرانی ارائه کرد که امروز مقاله دانشجویان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز اقای زین العابدینی و خانم مکتبی را ارائه کرد که خود خانم دکتر نیز با این دانشجویان مشارکت کرده بود. این تحقیق برروی وب سایتهای کتابخانه های ملی جهان صورت گرفته بود و ۶۹ وب سایت کتابخانه ملی به منظور تعیین قابلیت رویت و میزان همکاری آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مشخص شد که وب سایت کتابخانه کنگره امریکا دارای ۲۴۹ هزار پیوند درونی است و وب سایت کتابخانه  اسلونی فقط ۲۴۹ پیوند درونی داشته است. تحقیق حاضر نشان داد که کتابخانه کنگره ۸۹۶۰۰ خود پیوندی داشته است که این نشان دهنده آرایش منظم صفحات یک وب سایت است. روسیه و سوئیس هم دارای خود پیوندی بودند. با دسته بندی خوشه ای این وب سایتها ۵ خوشه به دست آمد که سه تا بین  المللی بود و دوتا قاره ای. از نکات جالب این تحقیق عدم حضور وب سایت کتابخانه ملی افریقا یا هر نوع کشور افریقایی در جمع وب سایتهای مورد بررسی بود. ایران- نیوزلند-ایرلند و بلاروس با جایی کلاستر نداشتند. این مساله می تواند به دلیل مکشلات زبان شناختی آنها(عدم انگلیسی زبان بودن وب سایت آنها). به طور کلی این تحقیق کیفیت وب سایتها را مورد بررسی قرار گرفت و  بر کاربر مدار بودن- پوشش جهانی سایتها- به روزسازی مداوم وب سایتها تاکید شد. خانم دکتر عصاره امروز این سخنرانی را برای حاضرین ارائه نمود:  

CollaborationAnalysis of World National Library websites via webometric methods

http://eprints.rclis.org/archive/00006053/

 عصرانه های کتابدارانه : به زودی.....

/ 0 نظر / 77 بازدید