پاکی باران

شنبه صبح، بالاخره بعد از مدتها دیدم که آقای تیموری معروف، به قولش عمل کرده و میزهای کتابخانه را آورده  است. جابجایی ها انجام شده بود و فضای کار کتابداران از حالت اداری خارج شده است. فضای مثبت تری را آنجا احساس میکنم. کم کم کتابخانه همان چیزی می شود که دوست داشتنی تر است. احساس میکنم کتابداران زحمت کش کتابخانه مان هم چهره شان گشاده تر از ساختمان قبلی است. این یعنی، ساختمان جدید انرژی مثبت دارد. دیروز هم فرش قرمزی را برای کتابخانه در نظر گرفتیم که هم به زیبایی کتابخانه می افزاید و هم اینکه خطر سر خوردن کاربران را روی کف کتابخانه کاهش میدهد!

باران تمیزی هم در تهران باریده و هوا را محشر کرده...هوای دانشگاه هم که مثل همیشه مطبوع و عالیست. دیروز سر میز ناهار با دوست عزیزم، دکتر زین العابدینی، درباره رسم و رسومهای قدیم به خصوص کرسی در خانه ها صحبت می کردیم. خیلی جالب است که چقدر سریع، وسائل رفاه آدمیان تغییر می کند و دیگر اثری از آن وسائل را جز در خاطراتمان نمیتوانیم پیدا کنیم. شاید یک موزه یا یک آرشیو از این قبیل وسائل، نظیر آنچه در سنگاپور دیدیم، بتواند نسلهای آینده را با این قبیل تغییرات بیشتر آشنا کند.

امروز صبح هم، بعد از یک ورزش مختصر، صبحانه را پارک نزدیک منزل میل کردیم. بعد از صبحانه یک پیاده روی و دراز کشیدن روی چمنها و خواندن کتاب اتفاق از گلی ترقی، لذت بخش است. مدتها بود با لذت مطالعه نکرده بودم. آفتاب گرفتن و کتابخوانی در طبیعت. حتما تجربه اش کنید.

/ 0 نظر / 75 بازدید