قلیان خانه باز است و کتابخانه نه

امروز صبح زود که برای انجام کاری به مسافتی دور از منزل رفته بودم و منتظر بودم مغازه ای که با آن کار دارم باز شود، با حیرت دیدم قلیان خانه ای که در نزدیکی آن مغازه بود باز است و مشتریان به فور! آن هم روز تعطیل و صبح جمعه! با خودم فکر کردم که عجب حکایتی است که روزهای جمعه که جماعت کتابدوست و کتابخوان بیشتر نیازمند رفتن به کتابخانه هستند این نهاد اجتماعی تعطیل است و در عوض قلیان خانه برقرار و مستدام!شاید جمعه ها مطالعه و تفکر تعطیل است و باید به ذهنمان استراحت بدهیم!

/ 0 نظر / 141 بازدید