فاشيسم در کتابداری

مطلب زير به نقل ازخانم م.خدايی ميباشد:

بي ترديد چالش اصلي صد ساله اخير , شكاف سنت و مدرنيسم بوده است . اما مدرنيسم دوچهره دارد : فاشيسم و ليبراليسم. و اگر تمام تئوريهاي ظهور فاشيسم را مرور كنيم هيچ نقطه اي از جهان براي استقرار يك نظام فاشيستي مستعد تر از ايران امروز يافت نمي شود.
فاشيسم بر بسيج توده اي مردم و تبليغات استوار است.كمي دقت در برخي برنامه هاي تبليغات رسمي و مشاهده برنامه هاي جهت دار براي القاي عقايدي خاص به مردم در كنار اظهار رضايت و اشك شادي موج توده هاي مردم نشان مي دهد كه گوبلز شاگردان خوبي پرورده است.

چندي پيش در سايت امروز به مقاله اي با نام "در يك قدمي فاشيسم " برخوردم نوشته آقاي حسيني كه خلاصه آنرا در بالا براي شما نوشتم.
بعد از خواندن آن اين سؤال براي من پيش آمد كه وظيفه ما براي جلوگيري از اين مسئله چيست؟
ما كه شعار مي دهيم كتابخانه هاي عمومي ركن اصلي دموكراسي هستند . آيا در كشور ما اينچنين است كتابخانه هاي بسيار معدود با ظاهري غير جذاب كه به سالن مطالعه پشت كنكوريها تبديل شده اند مي توانند حافظ دموكراسي , آگاهي سياسي , اجتماعي و علمي باشند.
كتابخانه هايي كه توسط هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ( حكومت) اداره مي شود و كتابهايشان از همان بالا انتخاب شده و فرستاده مي شوند كه حتي (گفته يك منبع موثق)بعضي كتابهايي كه مجوز وزارت ارشادرا هم دارند حق ورود به آنها را ندارند.
ما كه هر روز مي ناليم كه كتابداري در جامعه ناشناخته مانده است و بايد نام آنرا عوض كردو.. .
ودر مجلات تخصصي مان مقالات بسيار در باب جامعه اطلاعاتي , وب , كتابخانه هاي ديجيتالي و مجازي و... مي نويسيم . ولي جامعه خودمان روز به روز به سمت تباهي و جهل و توده اي شدن پيش مي رود.
لحظه اي بينديشيم ما به عنوان كتابدار هنوز بايد پشت ميزهاي فهرست نويسيمان و... پنهان شويم و بگذاريم هر اتفاقي كه مي خواهد بيفتد.

-به دستور استانداريزد و درخواست سازمان ميراث فرهنگی-ساخت بنای کتابخانه ملی يزد به سبک جديد دربافت قديمی شهريزد متوقف شد.گويا ساخت اين کتابخانه-بافت قديمی و ارزش تاريخی يزد را تهديد ميکرد.

-سخنرانی دکتر بيگدلی درباره مسائل و مشکلات آموزش زبان انگليسی دردانشگاه و مدرسه امروز درتالار دکترپاک سرشت برگزارشد. اهم مطالب مطرح شده دراين سخنرانی عبارتنداز:

-مناسب نبودن تمرينات کتابهای زبان درمدارس

-عدم جذابيت محتوايی و ظاهری

-عدم آشنايی معلمان با نحوه تدريس زبان و گرفتن آزمون

-عدم استفاده اززبان انگليسی درمحيط داخلی کشور

-ضعف درخواندن و نوشتن زبان فارسی

-عدم وجود لوازم کمک آموزشی

-اطلاق لفظ بيگانه به زبان انگليسی و تاثيرروان شناسی آن برافراد

-ديرموقع شروع کردن تدريس زبان درمدارس

و... درپايان دکتر شکرکن و دکترمهرابی و جمعی ازدانشجويان نظرات خود را درزمينه آموزش زبان ابرازداشتند. استفاده ازآموزشگاههای زبان آزاد-به کارگيری مکالمه و نحوه تلفظ کلمات درمدارس ازابتدای شروع تدريس زبان به جای تاکيد زياد برقواعد و ... ازجمله مسائل مطرح شده توسط حضاربود.درپايان هم پذيرايی مختصری انجام شد.

نويسنده مجارستانی و جايزه صلح نمايشگاه کتاب

“پيتر ايسترهازي“ ـ رمان‌نويس مجارستاني ـ در جمع 700 ميهمان ازجمله “هورست كوهلر” ـ رييس جمهور آلمان ـ و “ولف گنگ تيرس” ـ سخنگوي پارلمان اين كشور ـ اين جايزه‌ي 15 هزار يورويي را دريافت كرد.
ايسترهازي در اين مراسم كه در كليساي “سن پل” فرانكفورت برگزار شد، گفت: اكثر كشورهاي اروپايي از يك نوع فراموشي درازمدت درباره‌ي حكومت‌هاي نازي و كمونيست رنج بردند.
وي افزود: ما به عنوان مردم اروپا هنوز نتوانسته‌ايم خود را از اين رنج و غم‌ رهايي دهيم. به نقل ازايسنا

اصلاح نام دانشمندان درکتابخانه ها

بر روي موزاييك‌هاي 40 هزار دلاري خارج از كتابخانه‌ي اصلي “ليورمول” املاي نام‌هاي شخصيت‌هايي همچون انيشتين، پدر فيزيك مدرن؛ ويليام شكسپير و ساير افراد برجسته به اشتباه نوشته شده است.
به اين ترتيب اين شهر هفته‌ي جاري مبلغ 6000 دلار به اصلاح اين حروف اختصاص داده است.
شهر ليورمول، مركز آزمايشگاه ملي ليورمول است كه بر روي برنامه‌ي سلاح‌هاي هسته‌يي آمريكا كار مي‌كند.به نقل از ايسنا

/ 0 نظر / 60 بازدید