پشت هيچستان

يکی ازرجال مهم ولی گمنام-اسم و پستشان مهم نيست- درمورد نمايشگاه کتاب و نيز کتابخانه ها اظهارنظری جالبی کرده اند که توجه شما را به آن جلب ميکنيم. به خصوص قسمت آخرسخنان ايشان:

سرانه مطالعه درکشور با وضع اقتصادی مردم رابطه مستقيم دارد. اگر مشغله مردم اجازه دهد قطعا فراغت کتابخوانی فراهم ميشود. نمايشگاه کتاب نبايد ده روزه باشد. بايد ۳۶۵ روزسال و درمساحت کوچک برگزارشود. کتاب نبايد ازسبد خانوار خارج شود. بخشهای خصوصی بايد دراين زمينه فعاليت بيشتری کنند. کتابخانه ها اصلا سرمايه گذاری نميکنند. دکوروطراحی برخی ازکتابخانه ها به قدری قديمی است که جوانان رغبت نميکنند پا به آنها بگذارند و ... قس علی هذا.

کتابهای آماری برای بخشهای مرجع

گفته ميشد که درنمايشگاه امسال غرفه آمارايران منابع خوبی ازجمله شناسنامه دهستانهای کشور-شناسنامه آباديهای کشور-آمارکارگاههای صنعتی و معدنی-تازه های آمار-سالنامه آماری کشور-نتايج آمارگيری ازقيمت و اجاره مسکن- اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداريهاو .... ارائه شده است. کتابداران مرجع ميتوانند با تهيه اين منابع کمک شايانی به بخش حساس و پرمراجعه خود بنمايند.

کتابهای خارجی: پرفروشترين

بازهم ازنمايشگاه. گفته شده که سالن انتشارات خارجی مورد استقبال شديد دانشجويان و اساتيد دانشگاه قرارگرفته بود. ۵۱ کشور دراين سالن حضورداشتند و تعداد ناشران به رقم ۷۵۶ ميرسيد. ۱۲۶ هزار عنوان کتاب هم عرضه شد. در۵ روزنخست نمايشگاه درهرساعت ۶۳۰۰ جلد کتاب توسط افراد خريداری شد. ۶۰ درصد کتابها به لاتين و ۴۰آنها به عربی بود.

گفتنی است که مسئولان نمايشگاه امسال با ليستی که ازکتابخانه های دانشگاهی کشورتهيه کرده بودند اقدام به خريد کتابهای خارجی نموده بودند. کتابهای خارجی دررشته های کتابداری-مديريت-علوم سياسی-هوا و فضا-جراحی مغرو اعصاب و محيط زيست و ... ارائه شدند.

سومين همايش انجمن کتابداران شاخه خوزستان

روزسه شنبه هفته جاری سومين همايش انجمن کتابداران شاخه خوزستان برگزارميشود. دراين همايش سوم خانم دکترنوش آفرين انصاری استاد پيشکسوت کتابداری ايران و ازمفاخرملی ايران پيرامون کتابهای کودکان وشورای کتاب کودک سخنرانی خواهند کرد. همچنين آقای دکتر فريبرزخسروی-رياست انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران و معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران پيرامون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران و جايگاه آن درکتابداری ايران سخنرانی خواهند نمود.

زمان: سه شنبه  ۲۷ ارديبهشت ماه ساعت ۹ تا يازده و نيم

مکان: دانشکده علوم تربيتی و رواشناسی دانشگاه شهيدچمران اهواز-تالاردکترپاک سرشت

برنامه همايش به شرح زير ميباشد:

9:10-9


 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد


9:20-9:10


 خوشامدگويی


9:50-9:20


 سخنرانی خانم دکترانصاری


 10:20-9:50


 سخنرانی دکترخسروی


10:45-10:20

 

 پذيرايی


12-10:45

 

ميزگرد و پرسش و پاسخ پيرامون جايگاه کتابداران درجامعه

نفر اول کنکورارشد

طی آخرين شنيده ها نفراول آزمون کارشناسی ارشدامسال يک خانم ازقم بوده اند. البته نام ايشان را نميدانيم. ولی ازآقای ساجدی برای اين مطلب متشکريم. درضمن ايشان معتقد بودند که آزمون دانشگاه آزاد برای رشته کتابداری و اطلاع رسانی بهتر و منطقی ترازسراسری بود.

فاجعه نمايشگاه ۱۸

كتابهاي قطع بزرگ به فاجعه‌اي بدل شده است كه بيش از همه، از نقش منفي وزارت ارشاد در اين پديده نشات مي‌گيرد. محمدهادي محمدي ـ پژوهشگر كودكان و نوجوانان  گفت: وقتي كار نشر كتابهاي خوب و ارزشمند مسدود و بازار به سمت چنين كتابهايي سوق داده مي‌شود، طبيعتا فرصت طلباني پيدا خواهند شد كه از هر چيزي جز به منافع مالي آن فكر نكنند. او با ابراز تاسف از استقبال كتابهاي قطع بزرگ در هجدهمين نمايشگاه كتاب تهران گفت: اين كتابها فاجعه هستند. متن کامل 


-همايش بين المللی انجمن ادبيات کودک روز۱۲-۹ ژوئن درکانادا برگزارميشود. کليک کنيد.مجموعه مقالات بسيارمفصلی دراين همايش ارائه ميشود. موضوعات بسيارجالبی مطرح شده اند. بدنيست امتحانش کنيد.

-می گويند که رئيس بايد برای همه کارکنانش الگوباشد و به صورت دموکراتيک ودوستانه مشکلات کتابخانه خودرا حل کند. البته با همکاری و خوشرويی با کارمندانش. مگرنه؟

اختتام یافت هيجدهمين حضور...
هجدهمين نمايشگاه بين المللی کتاب و دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات تهران که روز شنبه ۲۴ ارديبهشت به پايان رسيد، آخرين دوره نمايشگاه کتاب و مطبوعات در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بود.
در اواخر فروردين، وزير ارشاد توانست موافقت شورای شهر و وزارت بازرگانی را برپايی نمايشگاه در اين محل جلب کند. اين مسئله سبب تأخير در واگذاری غرفه ها به ناشران و اعتراض آنها و شرکت نکردن تعداد قابل توجهی از ناشران در نمايشگاه شد.
همچنين در اين دوره از نمايشگاه، مأموران حراست وزارت ارشاد تعداد زيادی از کتابها را از غرفه های عرضه آنها جمع آوری کردند، از جمله شانزده عنوان کتاب از انتشارات مس که سيزده عنوان آن در معرفی گروههای موسيقی و اشعار تصنيفها و ترانه های مشهور غربی بود و سه عنوان ديگر فيلمنامه فيلم ماتريس بود... ادامه در بی بی سی.
گفتنی است که نقل این اخباربه معنای تکذیب یا تایید آنها نیست.
انجمن یعنی چه
وقتی دریک زمینه خاصی انجمنی تشکیل میشود هدف ازآن این است که کلیه کسانی که درآن حیطه خاص فعالیت و اندیشه میکنند گردهم جمع شوند و بامشارکت و همفکری هم دست به کار و تلاش بزنند تا حرفه شان ارتقا پیدا کند خودشان به کاردلگرم شوند ازپشتیبانی یکدیگر و نیز سایرسازمانها استفاده نمایند. راه اندازی چنین محفلی سهل و ممتنع است. یعنی خیلی راحت میتوان گروهی ازافراد همفکر و همکار را جمع کرد و انجمنی تشکیل داد. ممتنع است ازاین لحاظ که پاره ای اوقات به سختی میتوان افراد هم سنخ و همقطاررا یافت. به هرحال انجمنی تشکیل میشود. اما برنامه ریزی چه میشود؟ اجرای برنامه ها چه؟ اهداف انجمن چه بود و قرار بود که چه باشد؟ این وظیفه بردوش کسانی است که مدیران یا اداره کنندگان اصلی که به قولی کسانی مغرمتفکرهرانجمنی هستند. تصمیمی گرفته میشود برنامه ای اجرا میشود همگان هم لذت میبرند... یا ... نمیبرند. ازاین دوحالت خارج نیست. اما بدترین وضع برای یک انجمن حرفه ای زمانی پیش می آید که اعضای اصلی آن یک به یک صحنه را خالی کنند و اززیروظیفه خود به بهانه های مختلف شانه خالی می کنند. همین امرسبب میشود که فعالیتها و برنامه های انجمن برای مدت زمانی شاید طولانی عقب بماند و تازه بانگ اعتراض افراد هم صنف برخیزد که این انجمن چه میکند؟! به قول آقای م.ح انجمن زمانی فعالیت میکند که اعضای آن فعال باشد. انجمن که دارای هوش مصنوعی نیست که به صورت اتوماسیون نیازهای هرعضو حرفه را برآورد. دربسیاری ازانجمنهای حرفه ای داخلی کاربرروی یک نفر است و اگرآن یک نفر نباشد انجمنی هم درکارنیست. نهایتا انجمن تعطیل میشود و همه پی کارشان میروند! بازهم دراین مورد بحث میکنیم. فعلا به خاطردرپیش بودن همایش انجمن کتابداران خوزستان این بحث را پیش کشیدیم...

/ 0 نظر / 71 بازدید