لعنت به اين ويروس!

متاسفانه سرورهای اينترنتی دانشگاه شهيد چمران اهواز دچار ويروس زدگی شده- کی درست بشود خدا عالم است.
بگذريم. يکی ازدوستان درباره کتاب جستجوی اطلاعات پيوسته پرسيده بودند. اين کتاب ازانتشارات کتابخانه رايانه ای در مشهد است و درکتابفروشيها هم هست.

/ 0 نظر / 67 بازدید