تعطيلي كتابخانه معلم!

درروزنامه خبرجنوب، جمعي ازفرهنگيان دراعتراض به تعطيلي كتابخانه معلم درشيراز، نامه اي نوشته بودند كه ما به اختصار آن را اينجا ذكر مي كنيم...
مافرهنگيان عضو كتابخانه معلم،اميد داشتيم كه مسئولان آموزش و پرورش فارس، مركزي بزرگتر ازكتابخانه دانش آموز(واقع درميدان معلم)، را خواهند ساخت. ما به مشكلات طرح احياي مجموعه زنديه آگاهيم ولي آنچه توقع است اين بود كه همه مي دانيم كه شايد تا 4 سال ديگر نيز اين مركز مي توانست به فعاليت خود ادامه دهد.انتقال اين كتابخانه به پژوهشكده معلم، مشكلاتي چون : نبود مركزيت و بد مسير بودن آن و… را به وجود آورده است. آيا مي توانيد سلامت جاني فرزندان را دراين راه تضمين كنيد؟ بودن يا نبودن پژوهشكده در محل …جاي سوال دارد و با هزينه هايي كه شده، بازدهي مثبت نداشته و بدون برنامه ريزي و كارشناسي و آينده نگري كار انجام شده است. براي رونق دادن به پژوهشكده پيشنهاد مي شود كه باشگاه يا فروشگاه فرهنگيان را به آن محل منتقل نماييد تا شايد به هواي خريد كالاي كوپني،سري به آنجا بزنند.
كتابخانه معلم، اولين كتابخانه به نام معلم است كه دركشور بناي آن درشيراز گذاشته شده و بعدها شهرهاي كوچك و بزرگ ازآن الگو گرفته اند و اكنون اغلب مراكز استانها و شهرستانها داراي كتابخانه معلم است، اما افسوس درشيراز، چنين مركز فرهنگي كه به فرهنگيان و دانشجويان و دانش آموزان خدمات ارائه مي دهد درشرف تعطيلي است.
بايد درنظر داشت كه زينت معلم به كتاب و كتابخانه است. ..

/ 0 نظر / 68 بازدید