كتابخانه سازي يك پزشك ايراني

كتابخانه عمومي و مركز اطلاع رساني الكترونيكي((دكتر حصيبي)) كه توسط يك پزشك ايراني مقيم آمريكا ساخته شده،دراراك به بهره برداري رسيد. دكتر مهين حصيبي براي ساختن اين كتابخانه يك ميليارد و 200ميليون ريال هزينه كرده و سيصد ميليون ريال نيز براي تجهيز آن ازسوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است. اين كتابخانه با يكهزار و يكصد متر مربع مساحت درسه طبقه احداث شده و ازتجهيزات رايانه اي برخوردار است. تاكنون 16هزار جلد كتاب دراين كتابخانه گردآوري شده كه شش هزار جلد آن كتب نفيس و چاپ سنگي توسط يك خانواده فرهنگ دوست اراكي هديه شده است.
به نقل از:روزنامه ايران
نكته: اول اينكه خدارا شاكريم كه اين كتابخانه هم به دنيا آمد، درثاني مي خواهيم بدانيم كه چه كسي مي خواهد كتابهاي چاپ سنگي را دريك كتابخانه عمومي مطالعه كند؟ تعقل هم گاهي وقتها چيز بدي نيست. چه فايده كه اين كتابها آنجا خاك بخورد؟ تازه دراين خبر،نامي ازكتابداران برده نشده.به نظر شما عجيب نيست؟!

/ 0 نظر / 80 بازدید