قرارداد تبادل اطلاعات

exportImage.asp?s=cano&i=10745183&w=322&h=232


اين روزها درباره كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شيراز، زياد خبر مي رسد. درآخرين خبرهاي رسيده،اين كتابخانه با دانشگاه تشرين سوريه تفاهم نامه بين الملي تبادل اطلاعات امضا كردند. دكتر مهراد رييس كتابخانه منطقه اي، گفت: ((كتابخانه منطقه اي يك موسسه آموزشي و پژوهشي درسطح بين المللي است و هدف آن ايجادزمينه هاي لازم براي همكاري منطقه اي درجهت تبادل اطلاعات و ارتقاي سطح علمي و فني كشورهاي منطقه براي نيل به توسعه اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي است و طبق قانون مي تواند شاخه هاي اطلاع رساني خودرا درساير مناطق ايران و 36كشورمنطقه ايجاد و راه اندازي نمايد. اين كتابخانه اولين مركزاطلاع رساني تمام خودكار كشور است و با نهادهاي بين الملي به ويژه يونسكو،سازمان اكو،سازمان كنفرانس اسلامي درزمينه هاي علمي و اطلاع رساني همكاري دارد.)) وي افزود:((مجلات و منابع اطلاعاتي اين كتابخانه منحصر به فردهستند و تمام طرحهاي تحقيقاتي ،مجلات منتشره و روزنامه ها درمنابع اطلاعاتي كتابخانه وجود دارد.))
تاسيس شاخه اطلاع رساني دردانشگاه تشرين سوريه، مبادله فهرست كتابها و سايرمنابع اطلاعاتي، برقراري دوره هاي كوتاه مدت درعلوم كتابداري،تامين اطلاعات موردنيازاعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه مزبور،برگزاري سمينار و كنفرانسهاي علمي مشترك، ارسال نسخ خطي ازطرف دانشگاه تشرين سوريه، و نظايري ازاين قبيل، ازمفاد اين تفاهم نامه است كه براي مدت 5سال منعقد گرديد.
لازم به ذكر است كه منبع اين خبر، روزنامه خبرجنوب است.

/ 0 نظر / 78 بازدید