شادمانی...از نوع کتابدارنمايانه

یکی از اساتید تعریف می کرد که برای بازدید کتابخانه...به بخش خدمات فنی رفته بودیم. دیدیم که برخی کتابداران آنجا خیلی خوشحال و  شنگولند. پس از پرس و جو کاشف به عمل آمد که علت خوشحالی کتابدارها این است که...دوسال است کتابخانه کتابی نخریده و عملا بخش مربوطه کاملا بیکار است و کتاب انباشته شده برای فهرست نویسی ندارد. و حالا کتابداران بخش مربوطه کبکشان خروس می خواند که کار سنگینی ندارند و میتوانند با خیال راحت اول هر برج حقوقشان را بگیرند....

/ 0 نظر / 57 بازدید