بهترين هاي سال ۲۰۰۷

Goodreads پرخواننده ترين كتابهاي سال ۲۰۰۷ را معرفي كرده است كه اسامي اين كتابها به شرح زير است:

Harry Potter and the Deathly Hallows
The Kite Runner
A Thousand Splendid Suns
To Kill a Mockingbird
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
The Catcher in the Rye
Middlesex
The Da Vinci Code
Water for Elephants
The Great Gatsby

فاقد سوگيري!

اين روزها اگر به كتابخانه ملي مي رويد و از درب نگهباني عبور مي كنيد حتما كاربرد جديد برگه دانها را ببينيد. به منظور پيش گيري از هرگونه سوگيري توضيح و عكس در كار نيست!

/ 0 نظر / 60 بازدید