درسهایی که می گیریم یا نمی گیریم

دیروز سومین جشن کتابداران فردا ویژه دانشجویان تازه وارد کتابداری برگزار شد. فکر نمیکردیم که استقبال انقدر زیاد باشد. سالن 200 نفری کتابخانه ملی تقریبا پر بود. دوستان ادکایی برنامه جالبی را برای دیروز تدارک دیده بودند و به قول پاسیار از تابستان تا دیروز منتظر چنین روزی بودند. برنامه دیروز سه سخنران داشت و یک پنل پرسش و پاسخ و یک فیلم جالب. خانم پاسیار- آقای دکتر منصوریان و آقای مهنس محمدزاده از شرکت نوسا در این جشن سخنرانی کردند. در این بین سخنرانی آقای مهندس محمدزاده نکاتی داشت که به قول آقای حافظیان که دیروز خودشان را به این جشن رساندند بسیار تکان دهنده بود.

ایشان گفتند که در شرکت خود هم نرم افزار حسابداری تهیه می کنند و هم روی نرم افزارهای کتابداری کار می کنند و در واقع بیست سال در کار ساختن نرم افزار برای کتابداران هستند. مهندس محمدزاده گفت که ما برای نرم افزارهای حسابداری سود خوبی به دست می آوریم ولی هنوز نتوانستیم دل از کتابداران جدا کنیم. نرم افزارهای حسابداری با آمار و ارقام و حسابهای مالی سروکار دارد و بالاخره یک زمان تمام میشود. لیکن کتابداری با فرهنگ و دانش مکتوب یک جامعه سروکار دارد و ماندگار است. احساس مفید بودن در کتابداری از مواردی بود که مهندس احمدزاده به آن اشاره کرد. آقای حافظیان و دکتر منصوریان نیز با سخنان پرشور و هیجان برانگیز خود نشاط تازه ای را بین دانشجویان ایجاد کردند. یک لحظه به ده سال پیش برگشتیم. سالی که در دانشگاه شیراز انجمن علمی دانشجویی کتابداری آن دانشگاه، برنامه ای را برای دانشجویان تازه وارد برگزار کرد و کاری کردند که تا امروز در این رشته باقی بمانیم و خیلی از ابهامات را همان جلسه اول برطرف کردند. اینجاست که باید به اهمیت نقش انجمن های علمی پی برد که اثر شگفت انگیزی بر ایجاد انگیزش بین دانشجویان کتابداری دارند. دانشجویان باید بیشتر قدر خود و رشته خود را بدانند. بدانیم که در رشته خود با انسانیت سروکار داریم. بیش از اینها بکوشیم و بجوشیم. خداراشکر کنیم که به قول آن شاعر معروف خطای ما همچون طبیبان زیر خاک مخفی نمی شود! همیشه کتابدار باشید و سایه کتابدارها برسر همه کاربران باقی بماند.

/ 0 نظر / 64 بازدید