خبر فوری: دوشنبه کتابخانه ملی نیایید!

 مکان همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایان در ماه آذر که بنا بود تحت عنوان" وضعیت پژوهش در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در بریتانیا با نیم نگاهی به مشکلات پژوهش در این حوزه در ایران" توسط دکتر جمالی مهموئی دوشنبه 25 آذر ماه ساعت 16:30 الی 18:30 در کتابخانه ملی برگزار شود به دلیل همزمانی همایش انجمن با برنامه کتابخانه ملی و سفارت قزاقستان به تالاردانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران واقع در امیرآباد – انتهای کارگر شمالی ( جنب خوابگاه فاطمیه ) – دانشکده فیزیک – همان روز  ساعت 17:30 الی 19:30 انتقال یافته است. به نقل از مطلب خانم سمانه نوذر

/ 0 نظر / 62 بازدید