با کتاب تنها نیستیم!

چهارشنبه هفته قبل در لابلای ققسه های کتابخانه، کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات را یافتم. گردوخاکش را گرفته و آوردم منزل تا مطالعه کنم. یکی از حکایات آن به نظرم جالب رسید. این حکایت کوتاه به این شرح بود:

روزی شهید بلخی در منزل در حال مطالعه بود. جاهلی بر وی وارد شد و پرسید: چرا تنها نشستی؟! بلخی کتاب را بست و پاسخ داد: با کتاب تنها نبودم. الان که تو آمدی تنها شدم!

/ 0 نظر / 55 بازدید