اولین دفاع بهشتی ها

امروز اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاهمان برگزار شد. دکتر منصوریان، دوست عزیزمان، داور خارجی این پایان نامه بود. قبل از شروع دفاع، در اتاق دکتر زین العابدینی گپ و گفتی می کردیم. به هرحال بعد از مدتها فرصتی مغتنم بود که با هم دیداری داشته باشیم. جلسه دفاع با کمی تاخیر شروع شد و مباحث علمی مناسبی هم رد و بدل گردید. این پایان نامه به صورت مشترک با گروه مشاوره کار شده بود و آقای دکتر پورابراهیم همکار ما بودند. خانم دکتر سالمی نیز در این رساله در کنار ما بود. به عنوان اولین پایان نامه ای که راهنمایش بودم خیلی احساس خاصی نداشتم. فقط خوشحال بودم که کار خانم پیری به سرانجام رسید و حالا باید از نتیجه زحماتش دفاع کند. به هرحال صحبتها را با هم کرده بودیم و نکاتی که باید رعایت می شد گفته شده بود. خانم پازوکی هم زحمت کشیده بودند و دسته گل نرگس و زنبق زیبایی را برای گروه آورده بودند. بعد از بحثهایی که داشتیم نمره خانم پیری شد 18.81

پرونده اولین دفاع بسته شد. به همین سادگی...

/ 0 نظر / 88 بازدید