پاییزانه های نیمه مهر

شماره ١٩ نشریه اطلاع شناسی منتشر شد. مقالات این شماره به جغرافیای سیاسی اطلاعات مرتبط است.

مجمع عمومی ادکا

اولین مجمع عمومی ادکای دو فردا برگزار می شود. ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست و نیز انتخابات برای تعیین اعضای علی البدل نیز فردا انجام خواهد شد. امیداست که ادکا درشش ماهه دوم بتواند انتظارات دانشجویان را بهتر برآورده سازد.

همگرایی: کو؟ کجاست؟

  • مسابقه  ١٠١ و گزینش دانشجوی نمونه آنهم در شرایطی که ادکا در حال انتخاب دانشجوی برتر- پایان نامه برتر و انجمن علمی برتر است نتیجه همگرایی است یا واگرایی؟! این وسط انجمن کتابداری ایران هم که به باد فراموشی سپرده شده. خدا میداند. شاید هم نتیجه همگرایی خواندن شعر معروف هرکسی کارخودش بارخودش و الی آخر بوده است آنهم به طور گروهی..

همایش مهرماه انجمن
فراموش نکنیم که همایش انجمن روز ٢۴ مهر در کتابخانه ملی برگزار می شود. سایت انجمن را دریابید.

کارگاه مهرماه ادکا

و مجددا یادمان نرود که دراوائل آبان ماه کارگاه ادکا که سومین کارگاه این اتحادیه است در دانشگاه اصفهان و با همکاری صمیمانه گروه کتابداری این دانشگاه برگزار می شود. 

این دو نفر

بالاخره بعد از کش و قوس فراوان از اهواز خبر رسیده که بعد از پذیرش آقایان زوارقی و سیدمهدی حسینی در دانشگاههای تهران و مشهد و انصراف آنها از پذیرش در دانشگاه چمران اهواز دو نفر دیگر به جمع پذیرفته شدگان دوره دکتری اضافه شدند: آقای صالح رحیمی و خانم پشوتنی زاده.

/ 0 نظر / 57 بازدید