شورای کتاب کودک و کتابخانه ملی(۱)

روزسه شنبه گذشنبه چهارمين همايش انجمن کتابداران خوزستان با حضوردکترنوش آفرين انصاری و دکترفريبرزخسروی برگزارشد. درحقيقت به دلايلی فرصت حضوردراين همايش و استفاده ازبيانات اين دو کتابدار عزيزرا نداشتيم تا بتوانيم به پوشش رويدادهای رخ داده دراين روزبپردازيم. اما يکی ازدوستان لطف کرد و يادداشتهای خودرا دراين نشست دراختيار ما قرارداد. آنچه ميخوانيد برگرفته ازيادداشتهای ايشان است.لازم به ذکراست که اين يادداشتها به صورت خلاصه و ازنکات مهم همايش برداشته شده است و اين بارازحواشی همايش اطلاعات دقيقی دردست نيست.ازآقای مهدی محسنی به خاطراين کارشان نهايت سپاسگزاری را داريم.

دراين جلسه سرود کتاب پخش شده که به صورت تصويری بوده است. شعرآن ازآقای شفيعی کدکنی و سرپرست گروه کر هم فرهاد فخرالدينی بوده است.

خانم انصاری سخنان خودرا اينگونه آغازکرد: شورای کتاب کودک درسال ۱۳۴۱ تاسيس شد. اما زمينه سازی پيدايش آن به سالهای ۱۳۳۰ و دولت مصدق بازمی گردد. درايران فقط کتابشناسی موجود است. ما فقط توانسته ايم که تکنيسين کتابداری تربيت کنيم و متخصص کتابشناسی و کتابشناس نداريم. شورای کتاب موفق شده است کتابشناسيهای مختلفی چون : کتابشناسی فردی- جاری-گزينشی توصيفی وغيره را پديد آورد. اصفهان اولين مکانی است که تصميم به تاسيس شعبه شورای کتاب کودک کرده است. نام اين شعبه انجمن دوستداران ادبيات کودک و نوجوان ميباشد. توران ميرهادی درسال ۱۳۳۶ اولين نمايشگاه کتاب برای کودکان را راه اندازی نمود.

وی معتقداست  کودکان ايران علاوه برآموزش به کتاب و پرورش نيزمحتاجند و اين به مدد کتاب کودک محقق ميشود. شورای کتاب کودک مهمترين و اثرگذارترين نهاد غيردولتی ايران است. درحال حاضربرای تاسيس خانه کتابدارکودک حرکتی صورت گرفته است. ۲ کتابخانه فراگير( کودکان سالم و معلول) درتهران وجود دارد. شورای کتاب کودک با همکاری يونيسف سه کتاب ويژه کودکان معلول درآورده است. هرپيشرفتی درادبيات کودکان درايران مرهون تلاش شورای کتاب کودک است. پايان نامه دکترفرج پهلو حرکتی است درزمينه شکستن موانع ناشی ازمعوليت کودکان. خانم انصاری ازآقايان آذرنگ- خرمشاهی و محمدی(محمدهادی) به عنوان کسانی که درشورای کتاب کودک فعاليت چشمگيردارند يادکردند. خانم انصاری درانتها بيان داشته اند که کتابداران بايد تاريخ بخوانند ولی اين کاررا صورت نميدهند. تاريخ به آنها عمق می دهد و مقدمه ای ميشود برای پذيرش و خيزش.  دوسايت زيررا نيز ايشان درجلسه روزسه شنبه معرفی کردند که به ادبيات کودک و نوجوان مرتبط است.

www.icdl.org  http://www.cbc.ir/  ادامه دارد...

شبکه جامع کتاب شهری

شبکه جامع کتاب شهری شبکه ای است که در مرحله نخست آن کتاب فروشی ها و کتابخانه های منتخب از طريق شبکه اينترنت به يکديگر متصل می شوند و اطلاعات کتب در دسترس خود را در اختيار ساير اعضای متصل به اين شبکه قرار می دهند. زمان خريد کتاب بايد ازروزها به ثانيه ها برسد. چون هرلحظه درجهان اطلاعات زيادی توليد ميشود. دراين دنيای کوچک شده بايد بدانيد که چه ميخواهيد. به عنوان يک کتابدار حتما دراين شبکه ثبت نام کنيد.

سيستم جيمزباندی درکتابخانه

سيستم كتابخانه هاي شيكاگو از روشهاي امنيتي جديدي براي ورود افراد به كتابخانه و استفاده از امكانات آن به خصوص كامپيوترها ، استفاده مي كنند. 

كتابخانه اي در شيگاكو كامپيوترهاي موجود در اين مكان را به يك سيستم اسكن اثر انگشت مجهز كرده است كه افراد در هنگام استفاده از اين كامپيوترهاي بايد ابتدا انگشت خود را بر روي مكان ويژه قرار دهند و سپس قادر خواهند بود از كامپيوترهاي مذكر استفاده كنند.اين امر تاحدودي مانع از سوء استفاده كاربران از اين سيستم هاي كامپيوتر مي شود همچنين استفاده از اينترنت نيز توسط مسئولين اين كتابخانه قابل كنترل مي باشد.
مسئولين آمريكايي اعلام كردند ؛ اين اولين باري نيست كه در كتابخانه ها از اين سيستم استفاده مي شود بلكه در جند ماه اخير نيز در كتابخانه مركزي NY در يكي از شهرهاي آمريكا اين گونه فعاليت ها آغاز شده است واثر انگشت افراد براي كسب اجازه ورود به كتابخانه بايد توسط سيستم اسكن كننده موردتاييد قرار گيرد. باسپاس ازدکتر فتاحی و خانم مرادی. منبع خبر اينجاست به فارسی و اينجاست به لاتين.

کودک معلول و ادبيات کودک

پنجاه و چهارمين نشست آثار تخيلي كتاب ماه كودك و نوجوان در خانه كتاب، به بحث كودك معلول و ادبيات كودك اختصاص داشت. در اين نشست يكي از كارشناسان گفت: اولين كتاب پارچه‌يي براي كودكان معلول به نام «يك تخم‌مرغ» در سال 1368 با هدف كمك به كودكان معلول حركتي تهيه‌ وتدوين شده است.طبق قانون اساسي تمام ارگانها و نهادها بايد سه درصد اشخاص معلول را به نوعي به كار گيرند و از توان اين جمعيت استفاده بهينه به عمل آيد، ‌ولي ظاهرا كنترلي بر اين مهم اعمال نمي‌شود. كتابهاي لمسي كودك را وادار مي‌كند كه از طريق لامسه با دنياي اطرافش ارتباط برقرار كند و از اين بعد حايز اهميت است. متن کامل 

ازروز۲۳ تا ۲۶ می هفته کتابداری و اطلاع رسانی با هدف آگاه کردن افراد ازارزشهای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی و معرفی حرفه مندان اطلاع رسانی دراستراليا برگزارمی شود.اين هفته فرصتی را برای ترويج خدمات حرفه ما به اعضای جامعه اطلاعاتی و معرفی مهارتهای کتابداران و اطلاع رسانان و مسائلی که کتابخانه ها با آن درچالش هستند فراهم می سازد. دراين هفته کتابخانه های کودکان-عمومی-تخصصی و دانشگاهی و خدمات آن معرفی و بررسی می شوند.  پيشنهاد برپايی اين هفته درسال ۲۰۰۴ و توسط انجمن کتابداران استراليا مطرح شده بود. متن کامل.

/ 0 نظر / 67 بازدید