نویسندگی بر اساس شغل

حتماً تاکنون با کتابهایی که به صورت رمان یا زندگینامه نوشته شده و از قلم یک پزشک، معلم، آزادکار، وکیل و غیره به ماجراها نگریسته شده مواجه بوده اید. برخی از این کتابها بر اساس تخیل نویسنده است که شخصیت اصلی ماجرا را در قالب یک شغل معرفی می کندو بخشی از کتابها هم حقیقتاً توسط فرد صاحب شغل نوشته شده. مثلاً خاطرم هست در روزنامه خانواده یا اطلاعات هفتگی دقیقاً خاطرم نیست ماجرا متعلق به 30 سال قبل است فردی که خود وکیل دادگستری بوده و با پرونده های مختلفی سروکار داشته داستانهای جنایی هم می نوشت که نامش آقایی به نام محققی بود. در زمان خودش داستانهای جالبی بود که عمدتاً بر اساس ماجراهای واقعی بود. کتابهایی نظیر استادان و نااستادانم که اثر دکتر آذرنگ هست ماجرای واقعی هست و در واقع یک نوع خود زندگینامه است یا کتاب چرا نویسنده بزرگی نشده اثر استاد رهادوست و قس علی هذا. ولی سالهاست کتاب های نویسنده ای را دنبال می کنم که خود در دوران شغلی اش وکیل زبردستی بوده و بر اساس پرونده هایی که با آن سروکار داشته یا اطلاعات حقوقی خود رمانهای حجیم، عظیم و فاخری را به رشته تحریر در آورده است. او جان گریشام است. هر چند گاهی زیاده از حد توصیفاتی در داستانهای خود دارد ولی واقعاً قلمش زیباست. کتابهایی مثل وکیل خیابانی، وصیت، پرونده پلیکان، شرکت، موکل خطرناک، اتاق مجازات و اخیراً هم شیاد را از او خوانده ام. شما را به دنیایی می برد که سرشار از احساس، بی منطقی، خشونت، حق طلبی، عدالت جویی، قانون گریزی، حقه بازی و پیروزی است. همه اینها کنار هم معنا پیدا می کنند. مخصوصاً این کتاب آخری اش شیاد، که واقعاً معرکه بود. یک وکیل که خود به دلیل فساد مالی به زندان می افتد و در زندان کتابدار هم می شود. سپس با هزاران ترفند و تسلط بر ماده تبصره های قانونی، کاری می کند که اف بی آی انگشت به دهان می ماند و ناباورانه آزادش می کند. نزدیک به یک هفته کارم شده بود وقتی از دانشگاه بر می گردم و شب می خواهم بخوابم یک ساعتی با این کتاب سر کنم. مهیج، ترسناک، آموزنده و پر تنش بود. پیشنهادم این است که نگاهی به کتابهای جان گریشام داشته باشید! شاید اگر روزی سرم خلوت شد و به سن بازنشستگی رسیدم دست به این کار بزنم که بر اساس رویدادهای رشته ماجراهایی را بنویسم. شاید البته، چون نویسندگی از این سنخ با این چیزی که فعلاً می نویسیم زمین تا آسمان متفاوت است.

/ 0 نظر / 162 بازدید