از جدایی ها شکایت می کند

کاممان تلخ شد. البته مدتها منتظر این خبر بودیم ولی آنقدر در طول یک سال گذشته دعا و تلاش کرده بودیم که این اتفاق نیفتد که افتاد. بارها با طرفین صحبت کردیم. یکی را قانع کردیم یکی را نه. چه بگویم. بی تدبیری مهمترین عاملش بود. جدایی دو نفر که برای ما مثل خواهر و برادر بودند. رفت و آمد خانوادگی داشتیم. سالها با هم رفاقت و رفت و آمد داشتیم. باور نکردنی، حیرت آور و غیر قابل انتظار بود. به هرحال شد. شاید خیرشان در این بوده. ولی نمی توانیم از فکرشان بیرون بیاییم. درس تلخ و بزرگی برایمان شد. فقط می توانم بگویم افسوس. بشنو از نی چون شکایت می کند...

/ 0 نظر / 84 بازدید