باغ رنگی بهار

امسال نیز یکسره سهم شما بهار، ما را در این میانه چه کاریست با بهار.

از پشت شیشه های کدر مات مانده ام کاین باغ رنگ خواب خزان است یا بهار

حتی تو را ز حافظه گل گرفته اند ای مثل غریب در این روزها بهار

گلهای بی شمیم به وجدم نمی کشند رقصی در این میانه بماناد تابهار

با آرزوی سالی خوش و پر برکت بر همه هم میهنان و به امید گذشتن از همه دشواریها و ریشه کن شدن بیماری ها.

/ 0 نظر / 82 بازدید