در سایه و ساکت

به طور خیلی اتفاقی مطلع شدیم که یک سمینار درزمینه پایگاههای اطلاعاتی مثل اسکوپوس و آی اس آی و غیره قرار است در دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز برگزار شود. مسیرخود را کج کردیم به سوی دانشکده پزشکی و پرسان پرسان آمفی تئاتر دانشکده را یافتیم. وقتی وارد سالن شدیم سخنران به نظرمان خیلی آشنا آمد! اااا...این که احسان محمدی خودمان است! البته خودش خبرداده بود که قرار است چنین سمیناری باشد ولی فکر نمی کردیم که سخنران خودش باشد. به هر حال نشستیم و استفاده کردیم. سالن چندان شلوغ نبود و شاید تعداد حضار به زحمت به ٢٠ نفر می رسید. هنوز سردرگم بودیم که آیا این سمینار از طرف رزسیستم است یا برنامه ای دیگر است که فولدر برنامه ها را دیدیم. برنامه مربوط بود به همایش سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی-منطقه جنوب که قرار بود با حضور رئیس انجمن کتابداری پزشکی ایران و اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری پزشکی منطقه جنوب برگزار شود.

احسان با تسلط کامل و به خوبی پایگاهها را معرفی کردو توضیح داد و به سوالات حضار هم پاسخ داد و سرآخر نیز اقای عالیشان از اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری پزشکی جنوب سخنرانی کوتاهی کردو و برنامه به طور کلی در ساعت ١٣ تمام شد..به همین سادگی و به همین خلوتی..حرکت حرکت خوبی بود و مفید..اما چرا بی خبر؟ چرا اینقدر خلوت؟ اصلا چرا همایش سالانه درست باید درتیرماه برگزار شود؟ چه باید گفت..سایه نشینی ما کتابداران گویا تمامی ندارد...

/ 0 نظر / 67 بازدید