برخورد از نوع اول

امروز صبح که برای شروع اولین کلاس ترم جدید، وارد کلاس شدیم، بعد از صحبتهای مقدماتی تازه به این صرافت افتادیم که چرا دانشجوها یک جوری هستند. با تردید پرسیدیم که ببخشید بچه ها..شما رشته تون...کتابداری...هست یا..نه؟ یکصدا گفتند که نه! ما روانشناسی بالینی هستیم! سرتاپا قرمز شده و نفهمیدیم زیر خنده های زیرلبی دانشجوها چطور کلاس را ترک کردیم! به هرحال روز اول اینجوری شروع شد...

تغییر نسل کتابداران؟

جالب است. در روز اول کلاسها، وقتی از دانشجویان ترم اولی کتابداری و اطلاع رسانی، درباره چرایی و چگونگی انتخاب این رشته و دیدگاهشان نسبت به آن پرسیدیم، شاید اغراق نباشد که نزدیک به ٩۵درصد از آنها اعلام داشتند که با مشاور انتخاب رشته، در این زمینه صحبت کرده اند یا از والدین یا دوستان و آشناهای خود در این باره پرسیده اند و با تحقیق و بررسی نسبت به انتخاب این رشته اقدام کرده اند. نسبت به سالهای قبل، کمتر گلایه و شکوه داشتند و حتی از تغییر نام(!) حرف به میان می آوردند. یعنی ممکن است با نسل جدیدی از کتابداران روبرو باشیم که همگی با علاقه باشند؟ شاید گذر زمان همه چیز را مشخص کند...

/ 0 نظر / 63 بازدید