اهميت نمايه هاي موضوعي

نمايه هاي موضوعي دركتابخانه ها اهميت فراوان دارند. افراد به فراخور نيازهاي خود ازاين نمايه ها استفاده ميكنند. يك دانشجو شايد ازنمايه هاي عمومي براي يافتن مطلب مورد نياز خوداستفاده كند و يك محقق، نمايه هاي تخصصي موضوعي را براي پژوهش خود مورد استفاده قرارميدهد. درمورد به كارگيري نمايه هاي موضوعي بايد به سه حقيقت توجه كرد. اين حقايق عبارتنداز:
1-بسياري ازنمايه هاي موضوعي، داراي پوشش عامترازآن چيزي هستند كه درعنوان آنها نمايان ميشود، مثل هنر يا آموزش و پرورش. زمينه هاي مرتبط هم مورد توجه قرارمي گيرند. بنابراين، فردي كه ميخواهد يك تحليل موضوعي عميق انجام دهد، ميتواند ازاين نمايه ها كمك بگيرد.
2-اكثر نمايه هاي موضوعي، فقط محدود به مجلات نمي شوند. آنها غالبا شامل كتابها، تك نگاشتها، بولتنها و حتي اسناد دولتي ميباشند.
3-شمار گسترده اي ازنمايه هاي موضوعي، فقط محلي نيستند، بلكه دامنه بين المللي دارند. درحقيقت، ممكن است كه آنها بسياري ازآثاري كه به زبانهاي بيگانه و سايركشورها هستند، سياهه نكنند. اين نمايه ها معمولا به زبان انگليسي يافت ميشوند. بنابراين، كتابخانه ها بايد درانتخاب نمايه هاي موضوعي مورد نياز خود دقت كافي را داشته باشند.
dictionary.JPG
معيارهاي فيزيكي ارزيابي واژه نامه ها

درادامه مطالب پيرامون ارزيابي واژه نامه هاي موضوعي، اين بار به بيان معيارهاي فيزيكي مي پردازيم. اين معيارها عبارتنداز: كيفيت جلد، كاغذ، صحافي، حروف، چاپ، فاصله بين سطور، تناسب قطع واژه نامه ها و چگونگي اطلاعات موجود درپيشگفتار يا مقدمه. اما به طورخلاصه، نتيجه پژوهش دكتر بيگدلي نشان داده است كه درزمينه علوم بيش ازعلوم اجتماعي، واژه نامه چاپ شده است. ده درصد واژه نامه ها درشهرستانها به چاپ رسيده اند. 68 درصد ازواژه نامه ها ازنظرنظم الفبايي دچارمشكل هستند. بسياري ازواژه نامه ها داراي معادلهاي نامانوس و ديكته غلط ميباشند. لغات عمومي و همريشه هم درواژه نامه ها تخصصي به چشم ميخورند.
صوفي شهر بين كه چون…
بارها دريادداشتهاي كتابداران فردا به مطالبي برخورد كرده ايد كه با اين عنوان يعني ((شنيده ها حاكي ازآن است كه)) آغاز مي شود. ذكر اين عنوان يعني اين كه مطلبي كه پس ازاين عبارت ذكر ميشود صرفا نقل قول است و ممكن است مورد تاييد كتابداران فردا نباشد. به هرحال…
شنيده ها حاكي ازآن است كه دريكي ازجلسات دفاع ازپروپوزال يكي ازاراشد كتابداري، نزديك بوده كه جنجال به پا شود. ماهيت رشته ما به گونه اي است كه خوشبختانه يا متاسفانه كمتر كسي ازآن سردرمي آورد. افرادساير رشته ها يا درمقابل ما كم مي آورند يا اينكه ايرادهايي ميگيرند كه بعضا حيرت آور و مايه تعجب ما و حتي متخصصان ساير رشته ها ميشود. به هرحال، قرارشد كه جلسه دفاع ازپروپوزال يكي ازاراشد به دليل مبهم بودن يكي ازتعاريف عملياتي و انجام تغييراتي درعنوان پروپوزال، مجددا برگزارشود. درجلسه دوم، درحاليكه توضيحات لازم توسط دانشجو ادا شده بود و همگان آن را تاييد كردند و قصد تصويب پروپوزال را داشتند، يكي ازمتخصصان رشته… با ذكر چندين ايراد كه ازنظربسياري ازافراد، حتي قابل مطرح شدن هم نبوده اند قصد جلوگيري ازتصويب اين پروپوزال را داشته است. جالب اينجاست كه همين فرد كه درجلسه قبل، اظهار داشته بود كه عنوان بايد تغييركند اين بار بيان كرد كه چرا عنوان تغييركرده و اين كارناصوابي ميباشد.البته ايشان به موارد ديگري نيز ايراد گرفته اند كه اصلا دراينجا قابل ذكر نيست. ايشان به ذكر نام برخي ازاساتيد كتابداري درپيشينه تحقيق اين دانشجو ايراد گرفته بودند و گفته بودند كه نبايد نام اين افراد ذكر شود.(الله اعلم)
به هرحال، طبق شنيده ها اين پروپوزال با هرترتيبي كه بوده تصويب شد ولي علامت سوال بزرگي همچنان مقابل ما كتابداران است كه چرا بايد اين ايرادهاي به قول معروف، بني اسرائيلي ازپروپوزالهاي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني گرفته شود وحتي عنوان يك پروپوزال طبق سليقه برخي افراد تغيير كند، ولي كسي نبايد حق داشته باشد كوچكترين ايرادي به پروپوزال دانشجويان ساير رشته ها بگيرد؟ اين چه جنگي است كه دانشجو بايد تاوان آن را پس دهد؟ بايد هرچه سريعتر اين ابهامات برطرف شود و ازكساني درجلسات استفاده شود كه بدون ((سوگرفتگي)) عمل كنند و ايراد بگيرند.
logo_2.gif
یک موتورکاوش جدید
موتورهای کاوش دراین روزها فراوان شده اند. این موتورکاوش را قبلا معرفی کرده ایم ولی اکنون برای جستجوی کلیپهای تلویزیونی امکاناتی را ارائه میکند.
مسدود شدن سایتهای ایرانی
شرکت The Planet به عنوان يکی از خدمات دهندگان اصلی و فروشنده سرورهای اينترنتی طی نامه ای به صاحبان ايرانی سرورهايش هشدار داده است که ظرف ۴۸ ساعت پس از دريافت اين اخطار، خدمات دهی به آنان را متوقف می کند، عملی که می تواند به مسدود شدن تعداد زيادی از سايت های ايرانی شود. ادامه در بی بی سی.

book.jpg
راه اندازی موزه ملی ايران


تاريخ کتابداري نوين ايران ، اگرچه بيش از 60سال سابقه ندارد ، اما تاريخچه کتابت و نويسندگي کشور ما که به دوره عيلامي ها مي رسد ، بزرگ ترين بهانه براي راه اندازي مکاني است که موزه کتاب ايران عنوان خواهد گرفت.

طرح نخستين موزه کتاب ايران به مدت زمان زيادي نياز ندارد و کمتر از 2سال آينده شاهد گشايش اين موزه خواهيم بود. مبادلات موزه اي ميان موزه کتاب ايران و ديگر موزه هاي جهان با موضوع کتابت و تاريخ کتاب ايران از جمله موضوعات نخستين موزه کتاب ايران خواهد بود. . ادامه در جام جم.

/ 0 نظر / 70 بازدید