کتابدارانه ها

کتابها را من انتخاب می کنم

خاطرات زیر غیرکتابدارانه ولی در عین حال مرتبط با کتابداران هست:

یک دانشجوی رشته مشاوره تعریف میکرد که روزی در قفسه های کتابخانه دنبال کتاب ادبی میگشته که ناگهان دو کتاب از یک نویسنده مشهور امریکای لاتین دیده که عناوین آنها خیلی شبیه هم بوده است. درواقع دو ترجمه از یک کتاب! وقتی با کتابدار موضوع را در میان گذاشت گفت که نخیر. این دو کتاب تازه ترین کتاب این نویسنده است و نظایری از این قبیل. پس از دقایقی که به طور مستند بر وی امر به یقین تبدیل شد که اشتباه کرده و دو کتاب خریده گفته :((خب... راستش یک مقدار پول دست ما هست که هرچی دلمون بخواد می تونیم بخریم.. من از هر کتابی خوشم بیاد میرم میخرم.دیگه دردسر سفارش و انتخاب و این جور کارهای پیچیده را نداره)). دوران قدیم در متون با این واژه ها روبرو می شدیم: هر کتابی خواننده اش- آشنایی کتابدار با منابع مختلف علمی و غیرعلمی- توجه به نیاز کاربر- عدم دخالت سلیقه در انتخاب کتاب. ولی یادمان نیست که اینها را میگفت. شما یادتان هست؟!

بازهمین راوی میگفت که اساتیدشان بعد از قرنها که به کتابخانه مراجعه می کنند صفحه منابع کتابها را پاره می کنند و با خودشان می برند! حالا چرا و کجا؟ بر ما پوشیده است. باز این راوی میگفت که در دانشگاهشان برخی اساتید از سهمیه شان و عوامل دیگر برای امانت گرفتن کتاب خیلی سو استفاده میکنند. مثلا همان راوی میگفت که حدود سی و پنج کتاب به نام یک استاد بود و ظاهرا فراموش(!) کرده بود که باید روزی آنها را تحویل دهد و ممکن است سایر موجودات زنده نیز به آنها نیازمند باشند. اما کتابدار آن کتابخانه هم طی جلساتی با روسای خود در مورد این مشکل برگه ای را تحت این عنوان به کتابخانه زد: هر یک از اعضای هیات علمی که نسبت به تحویل دادن کتابهای موعد گذشته خود اقدام نکنند از حقوقشان کسر خواهد شد. بلافاصله کتابها بود که تحویل داده می شد و کتابدار با لبخند معنی داری آنها را تحویل میگرفت!

قرائت خانه؟ نمیخواهیم

در تازه ترین اقدام رئیس بزرگ- قرائت خانه کتابخانه دانشکده... تعطیل-رنگ آمیزی و به سایت کامپیوتری دانشکده تبدیل شد. سایت کارشناسی ارشد هم جمع و جور و تخلیه شد و به این مرکز اضافه شد. میگویند قرار است که سایت دکترا را نیز ازشان بگیرند و در همین مرکز که طبقه دوم کتابخانه است کارشان را بکنند. قرائت خانه هم چون جای مهمی نبود به یکی از کلاسها منتقل شده است...

/ 0 نظر / 59 بازدید