ارزش گلايه ما بيش ازاينهاست

قبل ازهرچيز لازم مي دانيم كه يك خبر تازه را بدهيم و آن اينكه سرعت رايانه هاي مخصوص جستجوي كتاب و نشريه كه يك برنامه مشهور رويشان نصب است، بالا رفته؛البته هنوز موفق به دريافت علت آن نشده ايم. اين جاي خوشحالي را دارد.
خب برويم سر كارخودمان. اينبار مي خواهيم از ميزان روزآمدي دانشجويان و استفاده ازمنابع كمي ناله سربدهيم. مسلما مي دانيد كه نشريات ادواري روح هررشته اي مي باشند و به دليل اينكه مطالب تازه و متنوع درآنها به چاپ مي رسد، نسبت به كتاب-البته دراين سطح-ارجحيت دارند. كتابخانه هم درقبال تهيه اين منابع مسئوليت حساسي دارد. اززمان انتخاب نشريه تا تماس با كارگزاران و درنهايت افزودن نشريات به مجموعه، اتفاقهاي مهمي مي افتد كه مراجعين ازآنها ناآگاهند.
روزي با يكي ازدوستان دربخش نشريات كتابخانه دانشگاه، صحبت مي كرديم كه بحث همين نشريات پيش آمد. اگردانشجوي دانشگاه شيراز نيستيد، بدانيد كه كتابخانه ميرزا يكي ازكاملترين مجموعه ها را درزمينه هاي علوم انساني دراختيار دارد و روي قفسه ها عناوين مختلفي ازنشريات به چشم مي خورد. چه فارسي و چه لاتين. ولي خب مساله اي دراينجاست. آن اينكه متاسفانه دانشجويان ما، معمولا دربخش نشريات صرفا به مطالعه روزنامه ها مي پردازند و بعضا بخش نشريات شده محلي براي استراحت! خيلي كم پيش آمده كه ما ببينيم اين بخش شلوغ باشد و تمام نشريات تورق شوند. گاهي دلمان خواسته كه ببينيم افراد سرخواندن نشريات با هم دعوايشان شود تا دريابيم كه يك نشريه چقدر خواهان دارد! و بازهم متاسفانه بسياري ازدانشجويان خبرندارند كه درزمينه رشته علمي شان چه نشرياتي است و با چه محتواهاي عالي. مثلا درمورد رشته خودمان. خيلي ازدانشجويان نمي دانند كه نشريه به نام ((كاما)) درزمينه رشته اي ما به فارسي منتشر مي شود. يا اينكه ازوجود مطالب تازه و آموزنده درONLINE MAGAZINE بي خبرند. به هرحال كتابخانه دارد هزينه اي هنگفت را براي خريد اين نشريات صرف مي كند و سودمندي خريد زماني مطرح مي شود كه استفاده كنندگان ازنشريات فراوان باشند. درغيراين صورت هم البته اين كتابخانه نيست كه ضرر مي كند؛چراكه مجموعه آن كامل و كاملتر مي شود. اين وسط، دانشجويان و استاداني متضرر مي شوند كه ازاين منابع اطلاعاتي غني سود نمي برند. درهرصورت، بايد گفت كه كتابداران همواره آماده خدمت رساني و منابع آماده اطلاع رساني هستند. اگر دانشجويان و اساتيد تحقيق و جستجو و تحرك علمي را نمي پسندند، وظيفه كتابداران فرداست كه با ترفندهاي تبليغاتي هم كه شده، آنها را با مطالعه صحيح آشتي دهند. پس اي كتابداران فردا، بياييد كه براي نهادينه شدن مطالعه و پويايي علمي و فرهنگي جامعه، فكري اساسي كنيم و وارد ميدان عمل شويم.

/ 0 نظر / 72 بازدید