کنفرانسهای تقلبی و آدمهای ساده

چند روز پیش خانمی هراسان به روابط عمومی دانشگاه آمد و درباره برگزاری یک کنفرانس در دانشگاه جویا شد. به او گفتیم که خبر نداریم و نمی دانیم این کنفرانس در دانشگاه هست یا نه. اصرار کرد و از مرکز همایشها جویا شدیم. آنها هم گفتند که خبر ندارند. خلاصه این در و آن در زدیم و معلوم شد اساساً چنین کنفرانسی وجود خارجی ندارد! هزینه زیادی هم برای ثبت نام دریافت کرده بودند که معلوم نیست به کجا رفته. قرار شد برود شکایت کند! وقتی رفت و پوستر همایش را به دقت دیدم فهمیدم که چه نکات ضد و نقیضی از نظر اطلاعات تماس و دبیرخانه و غیره در این پوستر وجود دارد. یک همایش بدون سایت، بدون شماره تماس، فقط نوشته بود ایران، تهران! نمی دانستم از دست کلاهبرداری بانیان همایش ناراحت باشم یا از ساده لوح بودن جذب شوندگان به این کنفرانسها!

/ 0 نظر / 177 بازدید