چالشهایی مهم تر از چالش

چند صباحی است که در فضای مجازی دوباره چالش بازی شده! این بار چالش پیر شدن! هرکسی تصویر آینده خود و پیر شدن خود را هم رسانی می کند. داشتم فکر می کردم به هرحال پیر شدن جزئی از طبیعت است. اجزای بدن به مرور کارایی خود را از دست می دهند و دچار استهلاک می شوند و دیگر شادابی نخواهند داشت. آن روز دیر یا زود و چه بخواهیم و نخواهیم فرا می رسد لیکن چیزی که از دیدن موهای سپید و صورت چروک مهم تر است این است که آیا در آن سن و سال، آیا منطقی خواهیم بود؟ پخته رفتار و عمل خواهیم کرد؟ آیا با تجربه تر خواهیم بود؟ آیا افسوس گذشته و فرصتهای سوخته و از دست رفته را نخواهیم خورد؟ و غیره و ذلک. اینها چالشهایی است که باید ذهنمان را درگیر کند و الا چند صباح دیگر هم موهای سر و صورت سپید می شود و دندانها می ریزد و پوست به خود چروک می گیرد. طبیعت است و کار خود را بی سروصدا می کند.

/ 0 نظر / 139 بازدید