یک بار هم بگو نه!

انگار توی کتمان نمیرود! حتماً باید همه چیز را قبول کنیم وگرنه به دیگران بر میخورد. بد میشود. زشت است. عیب است. همسایه ها چه میگویند؟! اگر می بینی وقت نداری بروی فلان جا بگو نمیتوانم! اگر می بینی قولی که میدهی حساب نشده است و حساب و کتاب هزینه و مخارجش را نکرده بودی، خب از اول قبول نمیکردی، چرا مردم را به عتابه می اندازی؟ اگر می بینی نمیتوانی کتابدار خوبی باشی برو دنبال یک شغل دیگر! دلال شو! هرچیزی غیر از کتابدار که آبروی رشته را هم نبری! اگر می بینی فرصت نداری بنویسی نگو چشم می نویسم! نگو تا فردا حاضره! بعدش هم هیچی به هیچی! بگو نه و خلاص شو! نه گفتن کسی را تا حالا نکشته! نه!

/ 0 نظر / 60 بازدید