پايان ماراتن

تادقايقی ديگر مصاحبه با شش نفربرگزيده آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی اهواز برگزار ميشود. آقايان زين العابدينی-زوارقی-حيدری و خانمها زارع فراشبندی-مکتبی-نصيری. تا ساعاتی ديگر نيز دانشجويان دکترای ورودی ۱۳۸۴ اهواز دررشته کتابداری تعيين خواهند شد. برايشان آرزوی موفقيت داريم. طبق اطلاعات به دست آمده نتيجه نهايی به احتمال فراوان تا شهريور ماه اعلام خواهد شد.

عجيب تر ازعجايب هفتگانه

حتما تاکنون هنگامی که خواسته ايد وارد کتابخانه شويد- کتابی را امانت بگيريد- وسايلتان درکمد کتابخانه بگذاريد و امثالهم کارت شناسايی خود را ارائه داده ايد و پس ازبرگرداندن منابع کارت خود را نيز پس گرفته ايد. تا اينجای کارچندان غيرمنطقی هم نيست. کارت درقبال کتاب.کارت درقبال کمد و غيره. اما يکی ازکتابخانه های کشور دريکی ازبخشهای خود اقدام امنيتی(!) عجيبی را صورت داده است. به طوريکه کاربر هنگامی که وارد اين بخش ميشود غير ازاينکه بايد نام و نام خانوادگی و نام رشته و مقطع تحصيلی و دليل استفاده خود ازاينترنت را ذکر کند بايد کارت شناسايی خود را نيز نزد کتابدار-بخوانيد مسئول چک کردن فلاپی های ويروسدار- به گرو بگذارد و پس از پايان وبگردی خود کارتش را بازستاند. بايد اين سوال را مطرح کرد که آيا اين بخش به توليد اطلاعات می پردازد يا کاربرآنقدر فاقد درک است که بخواهد کی بورد يا ماوس را زيربغلش بنهد و ازکتابخانه خارج کند؟ حداقل اگرکتابداران-بخوانيد مسئول وارسی کاربران دراستفاده ازاينترنت و مديرکلهای نوشيدن چای- اين بخش به يک کاربر دلسوزانه کمک می کردند و واقعا اطلاع رسانی می نمودند دل جنبدگان زمين و آسمان به اين وضعيت نمی سوخت...دوران اين شيوه استقبال ازکاربر کی به پايان خواهد رسيد؟ 

جلسه دفاع ازپايان نامه
دراين روزها جلسات دفاعيه مکرری در حال برگزاری است. پس ازدفاعيه آقای مرادمند اين بار نوبت به خانم صابری دانشجوی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی اهواز رسيده است. موضوع رساله ايشان درباره بررسی وب سايتهای کتابخانه های دانشگاهی چند کشور جهان و ارائه يک الگوی پيشنهادی برای وب سايت کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران اهواز می باشد. خلاصه ای ازجلسه دفاعیه ایشان فردا چهارشنبه درهمین یادداشت ارائه خواهد شد. همچنین چکیده رساله ایشان دروبلاگ چکیده پایان نامه های کتابداری خواهد آمد.

نکته(چهارشنبه ا تيرماه) : اين جلسه دفاعيه دقايقی پيش به پايان رسيد. ارائه خوب و جامعی بود. برخی ايرادها به رساله عبارت بودند از: وجود بخشی به نام ساختار پايان نامه که برخی اساتيد اظهار داشتند اين بخش نبايد در فصل اول ذکر شود. مساله مهم ديگر درباره فصل دوم بود که اظهار شد مبانی نظری و تعاريف بيش ازحد متعارف و فراتر ازپيشينه ها باشد. ساير مسائل هم به موارد نگارشی و تغيير عنوان و غيره اختصاص داده شد. پایان نامه ايشان با درجه عالی پذيرفته شد. اما يک سری اگرها و اماها را به دنبال خود داشت... بهتر است که بیش از این دراينجا وارد حريم خصوصی افراد نشويم.
و سرانجام... تهران
نتايج نيمه نهايی آزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران اعلام شد. طبق اخبار موثق هشت نفر برای مصاحبه دعوت شده اند. این افراد عبارتند از آقایان حمیدی-حیدری-رداد-عباسپور-هدایت و خانم ناخدا. اسامی کامل اين افراد به زودی اعلام می شود. به این افراد نیز تبریک می گوییم.

اولين گام

بالاخره گام اول کتابداران عليه سلطه غيرمتخصصان و غير کتابداران بر کتابخانه ها برداشته شد. شنيده های موثق اظهار می دارند که در دانشگاه... بيانيه ای رسمی با امضای اهالی کتابخانه و کتابداری درمخالفت با حضور غير کتابداران به عنوان مديران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حال نوشته شدن است. اميدواريم که بتوانيم از اين رسانه آن را به آگاهی همگان برسانيم. به هرحال نخستين گام محکم برداشته شد.

/ 0 نظر / 59 بازدید