سخنان دکتر حری در جمع کتابداران خوزستان

آنچه از مد نظرتان می گذرد بخشهایی از سخنرانی دکتر حری در دومین مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان است که در سوم اسفند ماه برگزار شد. متن کامل سخنرانی ایشان را می توانید در وبلاگ انجمن کتابداران شاخه خوزستان مشاهده کنید.
...قصد دارم که امروز با یک دید سه وجهی به مدیریت دانش اشاره کنم که با رشته ما نیز در ارتباط است. صحبت امروز در باب مثلث مدیریت دانش در کتابداری و اطلاع رسانی است. قبل از ورود به این بحث، باید چند مفهوم برای ما روشن شود که به درک مشترکی برسیم. ابتدا ما باید اصطلاحات را روشن کنیم. مدیریت، دانش، کتابداری، اطلاع رسانی و درنهایت مدیریت دانش. بیش از هرچیز، باید دانست که کتابداری و اطلاع رسانی چیست. کتابداری و اطلاع رسانی از چند بعد قابل تعریف است یکی به عنوان یک علم یکی به عنوان یک حرفه و دیگری به عنوان فن. وجه علمی کتابداری را اینگونه تعریف می کنیم: مطالعه و کشف راهکارهای ایجاد پیوند میان دانش مضبوط و ذهن انسان. تمام هدف این علم، برقراری پیوند بین دو پدیده است که پیش از حرکت ما وجود دارد. دانش مضبوط از قبل وجود داشته و وجود خواهد داشت. ذهن انسان همین گونه است. تلاش رشته ما پیوند بین ایندو پدیده است. پیوند یک چیز لفظی نیست. بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در عرض کوتاه زمانی صورت گیرد.
474ee3c3f5.jpgسرنوشت کتابها را در ستاره ها جستجو کنيم
((...كتابها مانند ستاره هاي آسمانند و آنقدر زيادند كه نمي توان آنها را شمرد. تصور كنيد اگر يك روز همه اين كتابها از بين بروند جه تاريكي مطلقي جهان را فرا مي گيرد. تصور كردنش سخت است. كتابها روشني بخش تاريكي جهان هستند....))امسال 25 مصور‏، نامزد دريافت جايزه هانس كريستين اندرسن هستند. روز جهانی کتاب کودک(۱۴ فروردین) را فراموش نکنیم.
يک بلاگ در مورد نشريات
گروه نشريات در بريتانيا که خيلی پيشتر از اين درباره اش سخن رفته و در سال ۲۰۰۵ هم يک گرهمايی داشتند وبلاگی راه اندازی کرده است که البته مرتبط به کار کميته بازاريابی آن است ولی هدف آن پوشش دادن اطلاعاتی درباره فعاليتهای اين گروه است که بيشتر زمينه کاری آن به نشريات مرتبط می شود. در سال ۲۰۰۶ در روزهای سوم تا پنجم آوریل-حدود چند روز دیگر-هم قرار است که سمينار سالانه آن در بريتانيا برگزار شود. نشانی اين وبلاگ.

/ 0 نظر / 68 بازدید