سند تاریخی در کلاس ارشیو

جمعه دوهفته قبل در حال آماده کردن مطالب کلاس درس آرشیو بودم که در لابلای کاغذهای قدیمی و اوراق شخصی، چند سند تاریخی یافتم! اولین آن مربوط بود به کلاس درس ذخیره و بازیابی اطلاعات در سال 1382. در آن سال در کلاس خانم دکتر عصاره اولین بار با مفهوم وب سنجی آشنا شدیم و قرار شد به همراه آقای مهدی محسنی، پژوهشی روی سایتهای فیزیک انجام دهیم. چون امکاناتمان محدود بود تمام داده هایمان را روی کاغذ وارد میکردیم تا بعد وارد اس پی اس اس کنیم. نمیدانید به چه مشقتی نتایج پیوندهای درونی را بیرون می کشیدیم و روی این کاغذ ثبت میکردیم. به هرحال کار انجام شد و به پایان رسید. اما آن سند تاریخی باقی ماند تا امروز به دانشجویان نشان دهیم اگر الان از نرم افزارهای مختلف برای وب سنجی استفاده میکنیم، نه سال پیش این کار با مشقت انجام می شد!

حتی سررسید آن سالها-یعنی 1382 را پیدا کردم که تقریرات کلاسی و دست نوشته های بدخطم در آن بود. سرکلاس چندتایی از این نوشته ها را برای دانشجوها خواندم. کم کم هرکسی راجع به نوشته های خود، آرشیوهای خانوادگی و غیره صحبت کرد. حتی یکی از دانشجویان، تصویر تصدیق دوچرخه پدربزرگش را ایمیل کرد. مجموعه جالبی دارد جمع می شود. البته دیروز سایت دنیای زنان در عصر قاجار را یافتم که وابسته به دانشگاه هاروارد است و مجموعه اسناد قابل تأملی دارد. اسناد حقوقی، خانوادگی، مالی و اداری. هر نوع سندی که باید یک دانشجوی حوزه آرشیو بشناسد- البته هرنوع که نه ولی اکثریت سندها- در آنجاست. واقعاً این آرشیو چقدر دنیای قشنگ و پر رمز و رازی است.

/ 0 نظر / 63 بازدید