بازهم هري پاتر و ترجمه غير مجاز آن دراينترنت

دوستداران آثار جي كي رولينگ،ترجمه غيرمجازداستان ((هري پاتر و فرمان ققنوس)) را به زبان چيني برروي شبكه جهاني اينترنت،قرار داده اند. به گزارش بي بي سي،مؤسسه انتشاراتي ((ادبيات خلق)) ناشر ترجمه مجاز هري پاتر به چيني،اعلام كرده كه درحاليكه اين كتاب حدود سه ماه ديگر دربازارهاي نشرچين،عرضه مي شود،ترجمه غير قانوني آن هم اكنون دراينترنت قابل دسترسي است.
ترجمه غيرمجاز و آماتوري اين كتاب، به طورجدي به فروش كتاب لطمه خواهد زد و هيچ راهكارقانوني هم براي جلوگيري ازمساله وجود ندارد.پيش ازاين نيز،ترجمه غيرمجاز آلماني تازه ترين اثر خانم رولينگ برروي اينترنت قرارداده شده بود،ولي با اقدام قانوني ناشر اصلي اين كتاب،ازادامه اين عمل سريعا جلوگيري شد.ازحدود21ماه پيش،ميليونها نسخه ازترجمه چهار كتاب ديگر هري پاتر درچين،به فروش رسيده و علاقه مندان بسياري درانتظار خواندن پنجمين قسمت اين داستانها هستند.
به رغم گراني نسخه انگليسي فرمان ققنوس و پائين بودن سطح درآمد درچين،توزيع كننده آن توانسته پنج هزار نسخه ازاين كتاب را به بهاي هرجلد12پوند درچين به فروش برساند.
منبع: روزنامه آفتاب يزد
نكته: چون قبلا درباره مساله كتابهاي پرفروش و ميزان خريد كتاب دركشورمان ناله داده ايم، نيازي به ناله دادن مجدد نمي بينيم، ولي مي خواهيم بگوييم كه ما فكر مي كرديم اسم ما ايرانيها دراستفاده هاي غيرمجاز بد دررفته، دراقصي نقاط دنيا هم رقبايي داريم!

/ 0 نظر / 70 بازدید