دانشجوي نمونه كشوري

ما اصلا اهل تعارف و تعريف و چاخان و نظايري از اين قبيل! نيستيم. قبلا هم اعلام كرده ايم كه اين وبلاگ متعلق به انجمن علمي نيست. فقط پيش درآمدي است برآن. الكي و بچه بازي نيست كه .بايد برنامه ريزي اصولي بشود. فعلا اين وبلاگ را تحمل كنيد هروقت انجمن هم داراي سايت يا حداقل وبلاگ شد قول مي دهيم اين جا را درب و داغان كنيم!
خب اين را گفتيم شايد بد نباشد خيلي ها بدانند و آگاه باشند. اما مطلب اصلي…
دراين چندساله اخير بخش ما داراي يك تحرك خاصي شده و بانيان آن -غير ازنقش اساتيد- دانشجويان ورودي 1377بودند. با تاسيس انجمن علمي و نشريه گام بزرگي را درجهت تحول رشته برداشتند. يكي از اين افراد كه بسيار فداكارانه دراين رشته تلاش مي كنند آقاي علي حميدي هستند. ايشان چنان انگيزه اي درما بوجود مي آوردند كه ما يادمان مي رفت چقدر بيرون ازدانشگاه و حتي رشته هاي ديگر مارا مسخره مي كنند. سرمان بالا بود و به كارمان عشق مي ورزيديم. اين عزيز پر تلاش درسال 1380 به عنوان دانشجوي نمونه كشوري برگزيده شد كه بخش مارا غرق شادي و سرور كرد و اعتباري نو به ما داد. معدل بالاي 19.5 -تلاشهاي مستمر درانجمن و نشريه - شركت درسمينار كتابخانه هاي ديجيتال دانشگاه الزهرا ازجمله دلايل اين انتخاب شايسته بود. تااينكه ايشان درسال 1381 نيز افتخاري ديگر آفريد و در كنكور كارشناسي ارشد رشته خودمان رتبه اول را كسب كرد و درحال دردانشگاه شيراز و همين رشته درحال ادامه تحصيل است. براي ايشان آروزي موفقيت روزافزون درتمام عرصه هاي زندگي داريم و اين شعر زيبا را تقديمشان مي كنيم:

مي فكن برصف رندان نظري بهتر ازاين
بردرميكده مي كن گذري بهترازاين
آنكه فكرش گره ازكارجهان بگشايد
گو درين كاربفرما نظري بهترازاين
دل بدان رودگرامي چه كنم گر ندهم
مادر دهر ندارد پسري بهترازاين


/ 0 نظر / 64 بازدید