پیچیدگی ذائقه اطلاعاتی

مقوله رفتار اطلاعاتی و ذائقه اطلاع جویی انسانها بسیار عجیب و پیچیده است. این موضوع را از تغییر ذائقه ملیکا کوچولو کاملاً حس کرده ام. یک روزگاری زمانی که هنوز نوزاد بود با کلیپ کارتونی Oh mcdonald had a farm آرام می گرفت. به گونه ای که مثلاً در سفری که به مسکو داشتیم با این کلیپ آرام می شد و در هواپیما میخوابید. به تدریج اما ذائقه اطلاعاتی اش عوض شد. مثلاً مجموعه فیلمهای بی بی انشتین را می دید. تا وقتی که یک ساله شد این روند ادامه یافت. کم کم شبکه پویا نیز به این مجموعه اضافه شد. تماشای کارتونهای مختلف مثل نقاش کوچولو که ریتم بسیار تند داشت و پهلوانان پویا که شعرهای بامزه ای داشت همراه با حرکات ورزشی که همه ما در خانه این ترانه ها را حفظ شده بودیم! اما کم کم این هم دلش را زد و الان مدتی است کارتون کایلو به زبان انگلیسی را نگاه می کند و جالب است که واژه هایی مثل اوکی، نو، واو را یادگرفته و میداند کجا بکارشان ببرد! این مورد میتواند نشان دهد که چقدر ذائقه اطلاعاتی انسان سریع تغییر می کند و رو به تکامل است. با رشد مغز این مساله کسب اطلاعات و نیز درک نیاز اطلاعاتی متغیر می شود. برای ما این تغییر رفتار اطلاعاتی بسیار جالب است چون تقریباً هرروز با آن مواجه هستیم و شاهد تکامل تدریجی نیاز اطلاعاتی هستیم. چقدر جالب می شود روی بزرگترها چنین مطالعاتی انجام شود که چطور ذائقه اطلاعاتی آنها کامل میشود یا تغییر می کند؟ منظورم با استفاده از مدلهایی نظیر ویلسون، کولثاو و غیره نیست. شاید بتوان از ایده رشد تکاملی نیاز اطلاعاتی در این زمینه بهره برد و بررسی کرد نیاز اطلاعاتی انسان ها دچار تحول می شود.

/ 0 نظر / 173 بازدید