یک تجربه وبیناری جدید

این دو روز سه تا وبینار داشتم که هر کدام موضوعات مختلفی داشت. دیروز در باره آموزش سامانه درس افزار به همکاران دانشکده بود، امروز صبح راجع به چالشها و فرصتهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با دوست و همکار فرهیخته ام آقای دکتر احمدوند و بعد از ظهر امروز وبیناری به انگلیسی درباره کاربرد شبکه های اجتماعی در پژوهش بود. این آخری تجربه جالبی بود چون با همکاری MEPCO Schlenk Engineering College  در هند برگزار شد. این وبینار در گوگل میت برپا شده بود و کاربران هندی در این نشست مشارکت داشتند. از آنجایی که ملیکا کوچولو مرتب در دست و پایم می چرخید مجبور بودم خیلی سریع کار را تمام کنم. ولی تجربه خیلی خوبی بود و این نشان میدهد که خیلی خوب میتوانیم با محققان سایر کشورها در تعامل باشیم بدون اینکه مجبور باشیم برای ویزا و تهیه بلیط و محل اقامت هزینه کنیم. افزون بر این می توانیم شرکای علمی خوبی هم برای انجام پژوهشها پیدا کنیم. به هرحال تجربه بدی نبود هر چند که همچین اینترنشنال هم نبود ولی جالب بود.


/ 0 نظر / 97 بازدید