کرونا زودتر برو


بعد از چهارماه دانشجویان را در دانشگاه دیدم. آنهم نه برای شرکت در کلاسها. برای بردن وسایلشان از خوابگاه و بازگشت به شهرهایشان. چقدر دانشگاه این روزها سوت و کور است. کرونا کی می روی؟!

/ 0 نظر / 85 بازدید