ترمز

سکوت و آرامش کوه، منش، صبر و بزرگواری اش، یک فنجان چای داغ که روی آتش دم کشیده، دیدن هیاهوی بسیار مردم برای هیچ از بالای کوه، خواندن کتابی که دوست داشتنی است در یک آفتاب زمستانی دلچسب...خیلی خواستنی است ولی دور از دسترس!

/ 0 نظر / 80 بازدید