اطلاعات داشتی همه عمر؟

چند صباحی است که سروکارمان با بنگاهی جماعت افتاده که اسم غیر بازاری اش می شود املاک و مسکن! از این جا به آن جا تو فکر یک سقفیم! ولی چه میشود کرد که با وجود افت فاحش قیمتها بازهم بودجه نمیرسد!جالب اینجاست که همین دیشب آقای املاک، از ما پرسید چه رشته ای هستید و گفتیم علم اطلاعات، گفت پس دیگر به همه اطلاعات مسلطید! گفتیم از یک لحاظ بله از یک لحاظ خیر! چون اساس اطلاعات مورد نیاز ما دست شماست و از آن طریق زندگی می چرخانید. حقیقت هم همین بود. خود آقای املاک هم این قضیه را تایید کرد و گفت اگر این فایلها نباشد زندگی غیرممکن است. کار خاصی نمیکنیم فقط به مشتری اطلاعات می دهیم. اینجا بود که با همسر گرامیمان، به این نتیجه رسیدیم که : کتابدار که اطلاعات میداد همه عمر، دیدی چگونه یک آقای املاک، بیش از او اطلاعات دارد و از طریق اطلاعات است که به اقتصاد خود هم میرسد؟ آن وقت گاهی اوقات ما حتی دلمان نمی آید بابت یک مقاله یا کتابی که با هزار زحمت برای کاربر، پیدا میکنیم هزینه ای بگیریم و همینقدر که او خوشحال و شادمان بیرون می رود برایمان بس است! عجیب است و غریب است و معمایی سخت پیچیده که در گفتار نیاید.

/ 0 نظر / 83 بازدید