سهم من

کتاب سهم من را مدتی پیش، از دوست عزیزم، آقای محسن زین العابدینی امانت گرفتم تا بخوانم. تعریف این کتاب پرینوش صنیعی را شنیده بودم ولی وقتی شروع به خواندنش کردم، در دنیای عجیب و سحر آمیز فرو رفتم. دنیای پر از چیزهای متناقض. اینکه یک نفر چطور می تواند این همه شرایط متفاوت را حس کند و در موقعیتهای بسیار زجر آور قرار گیرد و سرآخر نیز با دلشکستگی عجیبی ماجرا به پایان برسد. کنار همه این ماجراهای گوناگون رخ داده در کتاب، یادداشتهایی که آقا محسن عزیز بر برخی جملات کتاب نوشته بود، خواندنی بود. حق باشماست محسن جان. خانم صنیعی ساحره ای در دنیای نوشتن است. هر کس در زندگی، سهمی دارد. سهم من را حتماً یکبار باید خواند تا این سهم را بهتر درک کرد.

/ 0 نظر / 70 بازدید