هم اندیشی مدیران گروههای کتابداری ایران

سه شنبه هفته جاری، یعنی 17 آبان در دانشگاه الزهرا، از ساعت 14 نشست مدیران گروههای کتابداری و اطلاع رسانی ایران به میزبانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار خواهد شد. امید میرود گردهم آمدن این مدیران گروهها سرمنشایی برای تعامل بیشتر گروههای کتابداری و اطلاع رسانی ایران با یکدیگر، بیان مشکلات و انتقال تجربه ها باشد. البته مسلماً همه مشکلات با برگزاری یک جلسه دو الی سه ساعته حل نمیشود. انتقال تجربیات و بیان ایده ها نیز در اندک زمان موجود امکان پذیر نیست و قطعاً برگزاری این جلسه، گشایشی بر برگزاری نشستهای مشترک دیگر و تعامل بیشتر گروهها خواهد بود. نزدیکی هرچه بیشتر گروههای کتابداری و اطلاع رسانی، صرف نظر از اینکه سبب خواهد شد ارتباطات علمی و حرفه ای بیشتر شود میتواند زمینه ارزیابی و رتبه بندی گروههای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی ایران را توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی، فراهم سازد. امید است برگزاری این جلسه، دستاوردهای مثبتی را برای جامعه کتابداری ایران در بر داشته باشد.

/ 0 نظر / 62 بازدید