@: چرا اين نشانه را درايميلها به كار مي برند؟

exportImage.asp?s=cano&i=10738716&w=98&h=84
حرف كوچك a كه دايره اي آن را احاطه كرده، شايد يكي ازكاربردي ترين نشانه هاي امروزي باشد.شگفت انگيز اين است كه براي اين نشانه، نام رسمي و جهاني وجود ندارد. پذيرفته شده ترين اصطلاح، در بسياري اززبانها، همان((ات ساين)) ياat sign است. ولي لغات متعدد و متفاوتي براي شرح آن به كار مي روند. بسياري اززبانها، اين نشانه را به نوعي حيوان تعريف مي كنند.چند مثال مي تواند موضوع را روشن كند.
درزبان آلماني اين نشانه را ((دم ميمون)) ياapestaart مي گويند. دانماركي ها به آن ((خرطوم فيل)) يا snabel مي گويند. اهالي فنلاند نام ((دم گربه)) يا kissanhanta را برگزيده اند. آلماني ها((ميمون آويزان)) يا klammeraffe ، مجارستانيها ((كرم)) يا kukac ، كره ايها ((حلزون)) يا dalphaengi ، نروژيها ((دم خوك)) يا grisehale ، و روسيها ((سگ كوچولو)) يا sobachaka را براي اين علامت به كار مي برند. قبل ازاينكه اين علامت به عنوان يك نشانه استاندارد براي ايميل باشد، عموما براي نشان دادن ارزش يا وزن چيزي به كار مي رفت. مثلا اگر شما پنج پرتقال كه هريك يك دلار و 25سنت قيمت دارد، خريده باشيد، بايد مي نوشتيد: پنج پرتقال@ 25/1 دلار.(ازراست بخوانيد.) اين كار هنوز هم درشكلهاي متفاوت درنقاط مختلف جهان كاربرد دارد.
منبع پيدايش اين نشانه، نامعلوم است. اين نشانه ،قبل ازاختراع دستگاه چاپ، توسط راهباني به كارمي رفت كه نسخه هاي كتابها را تهيه مي كردند. چون هركلمه ،براي هربار نسخه برداري ازكتاب، بايد به سختي رونويسي مي شد، راهباني كه كار نسخه برداري را برعهده داشتند، دنبال راههايي بودند كه شمار ضربه زدن كلمه بركلمه را براي نسخه برداري كلمات عام كمتر كنند. بنابراين، كلمه at را كنار گذاشتند و به جاي آن ،حرف @ را به كاربردند.البته كاربرد امروزي آن با آن چيزي كه نسخه برداري دستنوشته هاي خطي به كارمي بردند، بسيار متفاوت است.
ماجراي ديگري دراين مورد مي گويد كه اين نشانه، براي كوته سازي كلمه amphora كه يك واحدي براي اندازه گيري بشكه هاي بزرگ كه درطبقات كشتي به كار مي رفت، استفاده مي شد. يك محقق ايتاليايي به نام جرجيو استابيل، كاربرد اين نشانه را درنامه اي كه يك تاجر فلورانسي به نام فرانچسكو لاپي، نوشته بود، كشف كرد.به نظر مي رسد كه برخي تاجران صنعتي، اين نشانه را كه راهبان براي نسخه برداري ازكتابها به كارمي بردند و كساني كه آن را به عنوان يك حرف اختصاري استفاده مي كردند، ديده بودند. به اين ترتيب مي توان فهميد كه بيشترين استفاده نشانه @ درارتباط با كميت چيزها بوده است.
منبع: http://www.howstuffworks.com
توضيح: اين منبع را يك كتابدار فردا به نام آقاي علي حميدي برايمان كشفيده است.

/ 0 نظر / 72 بازدید