جلسه دفاع از رساله

فردا دوشنبه ۵ آذر جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد آقای منصور کوهی رستمی برگزار خواهد شد. عنوان رساله ایشان به قرار زیر است: مقایسه وضعیت خط مشی های مجموعه گستری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی. استاد راهنمای ایشان آقای دکتر بیگدلی و استاد مشاور وی خانم دکتر فریده عصاره است. زمان برگزاری این جلسه دفاع ساعت یازده صبح در تالار دکتر پاک سرشت است.

/ 0 نظر / 62 بازدید