جامه دان چیست؟

هر موقع هواپیمای ما به مقصد می رسید و ما بار خود را تحویل می گرفتیم و می رفتیم همیشه چشمم به اتاقی بود که نوشته جامه دان! هیچ وقت درکی از کار جامه دان نداشتم و نیازی هم نداشتم بدانم چیست فقط برایم ابهام بود که جامه دان کارش چیست؟! تا اینکه شنبه وقتی از شیراز به تهران بر میگشتیم در طول مسیر منزل متوجه شدیم که کیف دوشی همسرم که حاوی مدارک و پول و کلید منزل بود نیست! همچنین آی پد! اول کمی دستپاچه شدیم ولی بعد با اطلاعات فرودگاه تماس گرفتیم که ما را به امور جامه دان ارجاع داد. پس از یکی دو ساعت تماس و پیگیر از امور جامه دان سامان متوجه شدیم که همه وسائل صحیح و سالم در این قسمت از فرودگاه است! دیروز بعد از کارهایم به فرودگاه رفتم و وسائل را تحویلم دادند. خیلی خوب و خوش برخورد و منظم. هم از این فرایند خوشم آمد و هم اینکه متوجه شدم بالاخره این جامه دان به چه کار می آید!

/ 1 نظر / 335 بازدید