کتابداران فردا

این یک وبلاگ شخصی درباره روزانه های نگارنده مرتبط به مسائل مختلف علم اطلاعات و دانش شناسی است.

جنجال برسر فيلترگذاري اينترنت دركتابخانه ها و مراكز فرهنگي آمريكا

دادگاه عالي آمريكا ازلايحه منع كاربران اينترنت ازدسترسي به سايتهاي غيراخلاقي دركتابخانه هاي دولتي اين كشور حمايت كرده است.((قانون حمايت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 75 بازدید
اسفند 99
3 پست
بهمن 99
4 پست
دی 99
4 پست
آذر 99
4 پست
آبان 99
2 پست
مهر 99
4 پست
شهریور 99
2 پست
مرداد 99
2 پست
تیر 99
6 پست
خرداد 99
8 پست
اسفند 98
3 پست
بهمن 98
5 پست
دی 98
4 پست
آذر 98
3 پست
آبان 98
1 پست
مهر 98
2 پست
شهریور 98
10 پست
مرداد 98
2 پست
تیر 98
5 پست
خرداد 98
5 پست
اسفند 97
4 پست
بهمن 97
4 پست
دی 97
3 پست
آذر 97
5 پست
آبان 97
2 پست
مهر 97
2 پست
شهریور 97
4 پست
مرداد 97
5 پست
تیر 97
3 پست
خرداد 97
2 پست
اسفند 96
3 پست
بهمن 96
4 پست
آذر 96
1 پست
مهر 96
3 پست
شهریور 96
8 پست
مرداد 96
8 پست
تیر 96
6 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
7 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
12 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
9 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
11 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
9 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
9 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
11 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
11 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
13 پست
آبان 85
12 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
11 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
6 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
8 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
14 پست
مرداد 84
9 پست
تیر 84
11 پست
خرداد 84
14 پست
اسفند 83
11 پست
بهمن 83
11 پست
دی 83
10 پست
آذر 83
16 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
11 پست
مرداد 83
13 پست
تیر 83
19 پست
خرداد 83
17 پست
اسفند 82
25 پست
بهمن 82
31 پست
دی 82
28 پست
آذر 82
29 پست
آبان 82
37 پست
مهر 82
15 پست
شهریور 82
28 پست
مرداد 82
36 پست
تیر 82
31 پست
خرداد 82
33 پست
اسفند 81
1 پست
علم_سنجی
2 پست
Scientometrics
3 پست
ISSI2019
4 پست
طوفان
1 پست
سیل
1 پست
داوری
1 پست
آنتروپی
1 پست
صبوری
1 پست
پشتکار
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
بهای وصل
ادامه وبلاگ bahayevasl بعد از 4 سال
mohajer
آموزشی ومتفرقه