و حالا چهل سالگی

خیلی از اوقات با خودم فکر میکردم چهل سالگی چطور خواهد بود؟ کسی که چهل سالش می شود چه شکلی است؟ کچل، مو سفید؟ چروک؟ بی دندان؟ یا جا افتاده و سنگین و رنگین؟! چهل به نظرم عدد خیلی زیادی بود. کتاب چهل سالگی را که خواندم ویژگیهای آن موقع را توصیف می کرد. در حالیکه هنوز سی سالم بود. و حالا خودم رسیدم به چهل سالگی! به همین سرعت و به همین سادگی. کودکی، نوجوانی، جوانی سه دهه تمام شد. وارد میانسالی شدم. فکر می کنم دیگر از یک آدم چهل ساله انتظار می رود مثل یک کودک، ساده لوح نباشد، مثل یک نوجوان بی هوا و هیجانی نباشد و مثل یک جوان نپخته عمل و تفکر نکند. آدم چهل ساله محتاط تر می شود، بیشتر نگاه می کند و کمتر سریع واکنش نشان می دهد، ترمزهایش بیشتر خواهد بود. باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد. فکر میکنم اینهاست ویژگیهای یک چهل ساله که تا چشم بر هم زدنی میشود 50 سالش! چه فرصتهایی که از دست رفت و چه فرصتهایی که به دست آمد. چهل سال...از 13 آبان 1359 تا 13 آبان 1399. 4 دهه. آخرین تولد قرن 14 شمسی. معلوم نیست فردایی دیگر هم باشد. به همین سادگی، چهل سالگی...

/ 0 نظر / 67 بازدید