صحبت ازپژمردن يك برگ نيست…


تنهاكتابخانه تخصصي ادبيات داستاني كشور،تعطيل شد و كتابهاي آن به انبار وزارت ارشاد منتقل شد. اين كتابخانه علاوه بر ارائه كتاب، به برگزاري جلسات ادبيات داستاني و كلاسهاي داستان نويسي اقدام مي كرد كه اكنون وضعيت اين جلسات و كلاسها معلوم نيست. علت اين امر، ضروري نبودن كار كتابخانه ازديدگاه مسوولان بوده است.مدير روابط عمومي مركز مطالعات ادبيات انساني گفت: اين دفتر همچنان به كار خود ادامه خواهد داد، تا كتابخانه درفضايي بزرگتر و تخصصي تر داير شود.
منبع: روزنامه جام جم
نكته: اگر مي خواهيد دربودجه سازمان خود صرفه جويي كنيد، اگر مي خواهيد به توسعه فرهنگي كمك كنيد،اگر مي خواهيد مروج فرهنگ مطالعه باشيد و اگر دلتان خيلي چيزها مي خواهد، كافي است كه كتابخانه ها را تعطيل كنيد و كتابداران را بيرون بيندازيد. مثل مسوول كتابخانه … در ميدان… كه ضرورتي براي همكاري با كتابدارانش نمي ديد! خدايا، شهامتي به ما بده تا بتوانيم آنچه را كه مي توانيم تغيير دهيم.

/ 0 نظر / 68 بازدید