بودجه خوری يا...

مسوول کتابخانه تخصصي ادبيات کودک و نوجوان از کاهش بودجه اين کتابخانه طي چند سال گذشته خبر داد. حسين ابراهيمي الوند ، با بيان اين که اين کتابخانه زيرمجموعه دفتر مطالعات ادبيات داستاني است ، گفت : 2 سالي است بودجه اختصاصي اين کتابخانه - که عهده دار معرفي بهترين آثار تاليفي به زبانهاي انگليسي ، فرانسه ، آلماني و ايتاليايي است - کم شده و خريد کتابخانه عملا کاهش يافته است. ادامه در جام جم.
اولين کتابخانه ديجيتالی عربی
مدير كتابخانه الاسكندريه گفت اين كتابخانه به عنوان اولين كتابخانه عربي به اتحاديه كتابخانه هاي ديجيتالي پيوست. به گزارش ميدل ايست آنلاين ، اسماعيل سراج الدين افزود: اين اقدام آفاق تازه اي را براي تبادل فرهنگي ميان جهان عرب و آمريكا و اروپا ايجاد خواهد كرد.
وي گفت: كتابخانه الاسكندريه سعي دارد با همكاري اتحاديه كتابخانه هاي ديجيتالي امكانات جديدي را براي مصر و اعراب فراهم كند. بقیه را در جام جم بخوانید.
معرفي يك پايگاه اطلاعاتي درزمينه علوم
آگاهي از پايگاههاي اطلاعاتي كه درزمينه هاي مختلف علمي فعاليت ميكنند و نحوه جستجو درآنها ميتواند به كتابداران، علي الخصوص كتابداران مرجع كمك شاياني در ياري رساني به كاربران و مشتريان كتابخانه ها نمايد. اين بارقصد معرفي يك پايگاه اطلاعاتي درزمينه علوم زمين يا زمين شناسي را داريم. اين پايگاه، مجموعه هزاره دنياي علوم زمين نام دارد كه درنشريه كتابداري فني توسط يك كتابدار روس، معرفي شده است.
اين پايگاه كه عنوان اصلي آن به اين قراراست GeoscienceWorld Millennium Collection، مجموعه اي جديد ازمجلات داوري شده درزمينه علوم زمين مي باشد و ازطريق سايت اينترنتي دانشگاه استانفورد قابل دسترسي است. اين پايگاه، گسترش يافته پايگاه اطلاعاتي GeoscienceWorld است كه درسال 2004 توسط 6 انجمن و يك مؤسسه درزمينه علوم زمين راه اندازي شده است كه اين انجمنها شامل انجمن زمين شناسي امريكا، انجمن كاني شناسي امريكا و نظايرآنهاهستند. حدود 100هزاردانشمند زمين شناسي دراين پايگاه مشغول پژوهش و فعاليت هستند. اين پايگاه اطلاعاتي، دربرگيرنده 30متن كامل عنوان مجله داوري شده است كه توسط ناشران و مؤسسات زمين شناسي منتشرشده اند. دسترسي به شماره هاي پيشين اين سي عنوان مجله، حتي مجلاتي مثل بولتن انجمن رسوب شناسي امريكا كه ازسال 1911 منتشرميشود امكان پذيراست. جستجو دراين پايگاه ازطريق كليدواژه ها، زمانهاي زمين شناسي، نويسنده مقالات، و سايرفيلدها ميسرميشود. اشتراك اين پايگاه توسط كتابخانه هاي تخصصي كه درزمينه زمين شناسي يا اكتشاف معدن فعاليت ميكنند و نيزكتابخانه هاي دانشگاهي علوم، توصيه ميشود.
همايش فناوری اطلاعات دانشگاه م.الف
هفته گذشته همايش فناوری اطلاعات و ارتباطات دردانشگاه صنعتی م.الف برگزارشد. ازچندوچون اين همايش و نيزحاشيه های آن خبری نداريم. ولی گويا قراراست که يکی ازدوستان کتابدار لطف کند و اطلاعاتی دراين باره دراختيار ما قراردهد. اما فقط ميدانيم که دراين همايش افرادی بوده اند که حداقل سه مقاله جداگانه ارائه کرده اند و اين ازنکات جالب يک همايش رسمی داخلی است. حال هدف ازاين کارچه بوده بماند و برمانيزپوشيده است. ازديگرنکات جالب عدم آگاهی برخی ازافرادازارائه مقاله خود دراين همايش بوده است. اطلاع رسانی ضعيفی دراين مورد صورت گرفت که ازيک همايش که ازحدود يک سال پيش تبليغات فراوان روی آن کرد بعيد بود. به نظرميرسد که برنامه ريزی و نظم يک همايش دانشجويی دقيقترو مناسبتر از اين دانشگاه بود. به هرحال اميدواريم که درآينده شاهد بروز مسائل مشابه اين نباشيم و بااعتبارعلمی دانشگاه بازی نکنيم. البته ما فرض را براين برائت ميگذاريم و اميدواريم که اين اشکالات اولين تجربه برگزاری چنين همايشی باشد و سهوی باشد. ولی تفکر-تعقل-تدبير و برنامه ريزی و اجرای برنامه ها يقينا بدمقولاتی نيستند.
يک واژه نامه جديد
ديک فا يک واژه نامه آنلاين جديد است که دوزبانه و ترکيبی است و درکل خيلی جالب و انعطاف پذيراست. يک بارتجربه اش کنيد.
گپ حرفه اي
ازروز 30 ژوئن تا دوم جولاي، دردانشگاه منچستر، يك گردهمايي بين حرفه مندان كتابداري درانگلستان برگزار ميشود كه درآن درباره مسائل كليدي و مشكلات موجود در حرفه و آينده و جنبه هاي مختلف حرفه كتابداري، بحث خواهد شد. عنوان كلي اين بحث و گردهمايي Umberlla2005 است.

خبری ازانجمن کتابداران فارس

شنيده ها حاکی ازآن است که طی جلسه هيات مديره انجمن- آقای پرتو به عنوان رئيس-آقای حميدی به عنوان نايب رئيس-خانم سودبخش خزانه دار-خانم نيک کارمسئول کميته پژوهشی و آموزشی و آقای گزنی به عنوان بازرس فعاليت خودرا آغاز خواهند کرد. برای اين عزيزان آرزوی توفيق داريم.

/ 0 نظر / 64 بازدید