ما زنده به آنيم که آرام نگيريم

  •  امروزيازدهم خردادماه-جلسه اعلام موجوديت و انتخابات انجمن کتابداران شاخه خوزستان برگزارشد.درنهايت  اين افراد که نامشان درجدول آمده به عنوان اعضای هيات مديره انتخاب شدندبه عنوان اعضای هيات مديره انجمن کتابداران شاخه خوزستان انتخاب شدند.مشروح گزارش اين جلسه را در کتابدارانی ازجندی شاپور بخوانيد...

  

 ۱-دکتر  کوکبی ۲-دکتر معرف زاده  ۳-دکترفرج پهلوآقای حکيمی  آقای عرب زاده  آقای زرگر  خانم پرند خانم زارع فراشبندی(بازرس)  آقای عظيمی(بازرس) 

  •  پس از ۱۹ سال سه جلد ازدانشنامه بزرگ ايرانيکا به فارسی ترجمه شد.جلد نخست آن، «پوشاك در ايران زمين» با مقدمه علي بلوكباشي، مردم شناس؛ جلد دوم آن، «ادبيات در ايران زمين» با مقدمه ابراهيم يونسي و جلد سوم آن «انقلاب مشروطيت» با مقدمه ناصر تكميل همايون در ايران به انتشار رسيده است و چاپ انگليسي آن داراي اين مقدمه ها نيست. منبع

 

  • سيستم رايانه يکی ازکتابخانه های دانشکده ای يکی ازدانشگاههای کشورمان-مدتی است به طورکلی ازکارافتاده است و امانت و جستجوی کتاب به روش دستی و سنتی قديم صورت ميگيرد.کسی هم به فکرپيگيری قضيه نيست.حتما اهميتی برای رئيس کتابخانه که ازقضا غيرکتابدارهم هست ندارد.کی قراراست اهميت پژوهش و کتابخانه را دريابيم؟ باورکنيد خودمان هم مانده ايم...
  • آيا موتورهای کاوش هم می ميرند؟ شايد.ولی بهتراست اينجا را دريابيد.
/ 0 نظر / 79 بازدید