فراسوی دوم رسید

به این بچه ها افتخار میکنم. خیلی فعال هستند و آدمیزاد از کارهایشان انرژی میگیرد. شماره دوم نشریه دانشجویی خود را هم منتشر کردند. فراسوی دوم که رنگ و بوی زمستانی دارد رسید. قرار شد فایل پی دی افش را به گروه بحث هم بفرستند.

جمعه با جمعی از دوستان به قم رفتیم. میهمان خانواده محترم آقای عابدی و همسرشان خانم چیت ساز بودیم. سنگ تمام گذاشته و حسابی زحمت کشیده بودند. ما که شرمنده هر دو بزرگوار شدیم. بعد ازمدتها هم دوستان را دیدیم. هم سیاحت شد و هم زیارت. فقط حیف که کتابخانه حرم بسته بود.

/ 0 نظر / 100 بازدید