این سایه نشینی ها

باز هم فکر میکنم یکی دو هفته ای سایه نشینی کنیم. آفتاب سوخته شده ایم حسابی. امروز یک اتفاق جالب رخ داد. رفته بودم جلسه دفاع یکی از دانشجویان رشته علوم تربیتی. جلسه جالبی بود. شلوغ و پر از مخاطب. چون دانشجوی مذکور که اتفاقاً بسیار کوشا و فعال هم بود سمت معلمی هم داشت، عده ای از مدیران آموزش و پرورش در جلسه دفاع بودند و به غیر از بحث دفاع ایشان، موضوعات دیگری هم مطرح شد. مدیر گروه رشته علوم تربیتی، آقای دکتر خراسانی، لطف کردند و وقت دادند چند دقیقه ای صحبت کنیم. به سهم خود درباره نقش کتابخانه ها به عنوان منابع یادگیری در آموزش و پرورش بحث به میان آوردم. دکتر خراسانی هم ابراز امیدواری کرد ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش بیشتر شود. قرار شد هم اندیشی هم با هم داشته باشیم. جلسه ای دفاعیه متفاوتی بود. نمره دانشجو هم عالی و 19.5 شد. با شناختی که از وی داشتم، استحقاقش را داشت. خوب کار کرده بود.

بعد از ظهر، مشغول کارهایم شدم. کارهای عقب افتاده و گاهی آماده رد شدن! چند دقیقه ای سر جلسه امتحان دکتر عرفان منش رفتم تا ایشان بتوانند به امتحان بعدی خود برسند. در یک روز سه امتحان باید می گرفت بنده خدا. هوا بسیار سرد شده و با ژاکت و شال گردنی که سه دور به گردنم چرخانده م هنوز سردم است! دیشب هم تا ساعت هشت جلسه وب سایت دانشگاه را داشتیم. جلسه خوبی بود و بحثهای قابل تاملی از آن در آمد. امشب هم تا شش عصر هستم در دانشگاه. دانشجوها گاهی راهرو را روی سرشان می گذارند. در اتاق را می بندم. زیادی ساکت می شود! دوباره در را نیمه باز میگذارم و مشغول تایپ کردن می شوم. کتابخانه هم خبر خاصی نبود. همه چیز طبق روال عادی می گذرد و زندگی جاری است هر چند سرما باعث می شود گاهی نتوانی درست و حسابی کله ات را به کار بیندازی! این مخ هم عجب پدیده عجیبی هست. تابستان از گرما می پزد و کار نمی کند. زمستان از سرما به انجماد میرسد. در کل، فکر میکنم در این دو فصل نیمی از کارایی مغز خود راز دست میدهم! نیم دیگرش؟! نمیدانم!

/ 0 نظر / 80 بازدید